ساخت‌وساز در زمین‌‌ مشجر ممنوع شد

ساخت‌وساز در زمین‌‌ مشجر ممنوع شد

http://www.bananews.irشورای‌شهر تهران روز گذشته یکی از مفاد طرح تفصیلی تهران را که در آن دست شهرداری برای صدور پروانه‌ساختمانی در فضاهای سبز باز گذاشته شده بود، محدود کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس مصوبه تازه شورای‌شهر، ساخت‌وساز در زمین‌های مشجر – فضای‌سبز و قطعات درختکاری‌شده- تحت هر شرایطی ممنوع است و خط‌قرمز شهرداری برای صدور پروانه در این گونه زمین‌ها، «درخت» ترسیم شده است. تا پیش از این مصوبه، شهرداری به طرح تفصیلی جدید تهران استناد می‌کرد که مطابق ماده ۷-۱۴ متن طرح، این امکان وجود داشت که در فضای‌سبز «تجهیزنشده»، متناسب با پهنه‌ای که زمین‌سبز در آن قرار گرفته، کاربری ساختمانی صادر شود.
آنطور که اعضای‌شورای ‌شهر می‌گویند: تفسیر شهرداری از فضای‌سبز تجهیزنشده، عاری‌بودن زمین‌های مشجر از مبلمان‌شهری و ادوات به کار رفته در پارک‌ها است که این نگاه باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از زمین‌های مشجر، از بین رفته و به ساختمان‌های مسکونی یا تجاری تبدیل شوند.
اما حالا با مصوبه شورای‌شهر تهران، در همه فضاهای سبز موجود در تهران صرف‌نظر از مجهز بودن یا نبودن این فضاها، امکان هر نوع ساخت‌وساز سلب شده است و در صورتی که زمین مشجر باشد، کاربری «سبز» برای آن قطعه باید محفوظ باقی بماند. خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر با اعلام خبر بررسی طرح حذف بند ۷-۱۴ طرح تفصیلی شهر تهران در جلسه روز یکشنبه گفت: موضوع این است که در مقررات طرح تفصیلی برای زمین‌های تا متراژ دو هزار متر که باغ تشخیص داده نشده‌اند، اما در طرح تفصیلی قبلی کاربری فضای سبز داشته‌اند، می‌توانند بر اساس ضوابط جدید پهنه‌بندی پروانه ساختمانی دریافت کنند.
دانشجو با بیان اینکه کلیات این طرح بررسی و تصویب شده است، اظهار کرد: بر اساس بندی از طرح جامع و تفصیلی می‌توان در پایان هر سال بخش‌هایی از این طرح را اصلاح کرد. شورای شهر تهران هم با استفاده از همین ظرفیت پیشنهادهایی را برای اصلاح طرح تفصیلی تدوین کرده که به زودی به شورای عالی شهرسازی ارائه می‌کند.
او ادامه داد: در همین راستا اعضای شورای شهر از مسوولان شهری درخواست کردند تا زمان بازنگری طرح تفصیلی تعریف تجهیز پارک را از «نصب نیمکت» به «انجام درختکاری» تغییر دهد تا به این شکل تعداد بیشتری از فضاهای سبز موجود در شهر حفظ شوند.

    نظرات