آیین نامه تعیین انواع تخلفات شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها ابلاغ شد

آیین نامه تعیین انواع تخلفات شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها ابلاغ شد

http://www.bananews.ir/با تصویب هیات وزیران، آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها ابلاغ شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هیات وزیران بنا به پیشنهاد هیات مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره(۱) ماده(۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی-مصوب ۱۳۸۴-آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، خروج از ایستگاه بدون دریافت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز، عدم رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعمل های ایمنی مربوط به توقف واگن های حامل کالاهای خطرناک کلاس(۱) ( مواد منفجره و فرآورده های حاوی مواد منفجره) در ایستگاه ها و محل های تخلیه و بارگیری، حمل مواد منفجره و خطرناک با قطارهای مسافری و باری حامل مواد نفتی بدون رعایت دستورالعمل مربوط، باز کردن درب اطلاق رله و تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون مجوز مسئول وقت ایستگاه، عدم دقت در آزمایش ترمز قطار و صدور جواز ترمز به نحوی که احتمال بروز سانحه در آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط قابل توجه باشد، مسدود نکردن خط در هنگام خرابی وسایل نقلیه جاده ای بر روی گذرگاه، از جمله تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی تعیین شده است.

همچنین، عدم مهار قطار در صورت توقف در طول مسیر و قرار ندادن کفش خط زیر چرخ آخرین واگن به سمت شیب یا برنداشتن کفش خط قبل از حرکت، متوقف نکردن قطار توسط لکوموتیوران در صورت مطلع شدن از فرمان ایست از هر شخص، عدم اعلام ورود قطار به ایستگاه بدون علامت انتهایی به ایستگاه اعزام کننده قطار، حرکت یا ادامه سیر با رنگ مشکوک علایم، تغییر مسیر سوزن بدون دستور مسئول وقت ایستگاه از دیگر موارد تخلف مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی است.

 

بر این اساس، ماموران و مسئولان ذی ربط موظفند به محض مشاهده تخلف مراتب را به مدیران کل یا معاون فنی اداره کل مربوط گزارش و رونوشت آن را به گروه حفاظت و ایمنی به طور همزمان ارسال کنند.

چنانچه وقوع تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل بیش از یک شخص باشد، جریمه متعلقه بر اساس مقررات عمومی سیر و حرکت و دستورالعمل های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به نسبت میزان مسئولیت هر یک از اشخاص متخلف تعیین می شود.

بر این اساس، در صورت ارتکاب چند تخلف، مبلغ جریمه به شرح زیر تعیین و اعمال می شود:

بندهای (۱) تا (۱۱) تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی مبلغ ده میلیون(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال،بندهای (۱۲) تا (۲۵) مبلغ هشت میلیون (۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۲۶) تا (۴۰) مبلغ هفت میلیون(۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۴۱) تا (۵۴) مبلغ شش میلیون (۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۵۵) تا (۶۴) مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار(۵،۵۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۶۵) تا (۷۷) مبلغ پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۷۸) تا (۹۲) مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۴،۵۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۹۳) تا (۱۰۲) مبلغ چهار میلیون (۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۱۰۳) تا (۱۱۵) مبلغ سه میلیون و پانصد هزار (۳،۵۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۱۱۶) تا (۱۳۰) مبلغ سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۱۳۱) تا (۱۳۵) مبلغ دو میلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بندهای (۱۳۶) تا (۱۴۸) مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال است.

بر اساس این مصوبه، وجوه حاصل از جرایم به عنوان درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

همچنین، جریمه های تعیین شده برای هر تخلف تا سقف ده میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال قطعی و از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال قابل تجدید نظر در کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.

بر این اساس، تخلف و جریمه تعیین شده در موارد قابل تجدیدنظر حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض است.

همچنین، متخلف موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ جریمه قطعی، برای پرداخت آن اقدام کند، در غیر این صورت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می تواند بدون رعایت هر گونه تشریفات قضایی یا اداری جریمه مذکور را به حساب شرکت متبوع متخلف منظور و از محل مطالبات آن شرکت بر داشت کند.

بر اساس این مصوبه، در صورت تکرار تخلفات بندهای (۱) تا (۱۲۲) ماده (۲) برای یک بار و بندهای (۱۲۳) تا (۱۴۸) ماده یاد شده برای دوبار در مدت کمتر از یک سال، مرتکب به مبلغی بیش از جریمه های قبلی و تا سقف بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

چنانچه تخلف انجام شده منجر به بروز سانحه و یا ورود خسارت اعم از مالی یا جانی شود در این صورت مطابق تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی- مصوب ۱۳۸۴- میزان مسئولیت های کیفری و مدنی متخلفین توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن تعیین شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

    نظرات