شاخص دستمزد کارگران ساختمانی افزایش یافت

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی افزایش یافت

www.BanaNews.irشاخص دستمزد کارگران ساختمانی در آذرماه امسال به عدد ۲۹۹٫۸رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱٫۱ و ۹٫۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از ایرنا، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، در آذر‌ماه امسال شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی هریک به عدد ۲۸۸٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰٫۸ و ۰٫۴ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته بترتیب ۱۰٫۱ و ۷٫۱ درصد افزایش داشته است.

** گزارش ۹ ماهه نخست امسال

درگزارش بانک مرکزی با اشاره به ۹ ماه نخست سال ۱۳۸۹ آمده است،میانگین شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مدت یادشده به عدد ۲۸۸٫۷ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۷٫۸ درصد، افزایش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، در ۹ ماه نخست امسال میانگین شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۲۷۷٫۳ و ۲۷۹٫۹ رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بترتیب ۷٫۴ و ۵٫۹ درصد، افزایش داشته است.

سال پایه در گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی سال ۱۳۸۳ تعیین شده است.

 

 

    نظرات