آیا الگوهای معماری ۸ اقلیم مختلف کشور به مسائل صرفه جویی در مصرف انرژی تقلیل می یابد؟

آیا الگوهای معماری ۸ اقلیم مختلف کشور به مسائل صرفه جویی در مصرف انرژی تقلیل می یابد؟

www.BanaNews.irاخیرا معاون شهرسازی و معماری وزیر مسکن و شهرسازی از تهیه طرح های الگوی معماری ساختمان برای هشت اقلیم کشور خبر داده است.

میرمحمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان خاطر نشان کرده که در ارتباط با صرفه جویی مصرف انرژی با توجه به شروع هدفمندی یارانه ها، طرح های الگوی معماری با توجه به اقلیم های مختلف کشور تهیه شد. ظاهرا این طرح در حوزه معاونت معماری در دست اجراست و برای هشت اقلیم کشور الگوی معماری ساختمان تهیه شده است و یکی از نکات مهمی که توجه شد، صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان است.

چند ماه پیش نمایندگان مجلس، شورای عالی شهرسازی و معماری را موظف به تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی کردند. در اصل مجلس، شورای عالی شهرسازی و معماری را موظف کرد به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی، با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام کند. قرار است مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجرا است.

همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی موظف شدند، بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند؛ همچنین ضوابط و تهیه طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی ـ حرکتی بررسی و تدوین می شود.

نگاهی به رویکرد هویت گرای دینی/ملی در عرصه اندیشه معاصر معماری ایران نشان می دهد، حدود ۱۵ سال پیش، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد ضرورت رعایت اصول و ارزش های اسلامی در طرح های شهرسازی و معماری و همچنین تأکید معظم له در بندهای ۱۰ و ۱۲ منشور اقامه نماز، در تاریخ ۲/۷/۱۳۷۵ خورشیدی شورای عالی شهرسازی و معماری وقت کشور تصویب و مقرر نمود حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی مطالعه مستمر درباره شهرها و معماری اسلامی گذشته و حال ایران و جهان به منظور دسترسی به اصول و ارزش‌های حاکم بر ساختار آنها و تطبیق این اصول با دانش نوین بشری و دستیابی به ارزش ها و اصول طراحی جدید شهری و معماری به انجام رساند و ظرف همان سال (۱۳۷۵) اصول و ضوابط طراحی شهری و همچنین اصول ضوابط معماری ساخت و ساز بناها براساس معیارها و ارزش های اسلامی با هدف رشد و اعتلای طراحی شهری و معماری اسلامی و ایرانی تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد....

این اصول و ضوابط قرار بود پس از تصویب شورای عالی شهرسازی از سوی کلیه مهندسان مشاور و مهندسان دارای پروانه فعالیتهای مهندسی در تهیه طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی، تهیه طرح‌های شهرک سازی و طراحی بناها اعم از مسکونی، خدماتی، عمومی، اداری و تجاری لازم‌الرعایه باشد.

آرونا

    نظرات