۱۰شهر کشوربامداد امروز لرزید

۱۰شهر کشوربامداد امروز لرزید

http://www.bananews.ir/زمین لرزه هایی در ساعات اولیه صبح امروز - سه شنبه - ۱۰ شهر کشور را لرزاند که بزرگترین آن ۳،۹ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در شهر بجنورد واقع در خراسان شمالی بوقوع پیوسته است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این زمین لرزه ها در نخستین ساعات صبح امروز درشهرهای بجنورد واقع درخراسان شمالی (۳،۹)،مسجد ابوالفضل سیستان و بلوچستان (۳،۵)،کاکی بوشهر(۲،۶)،نکا مازندران(۲،۵)، کوزه کنان آذربایجان شرقی(۲،۳)، بجنورد خراسان شمالی(۲،۲)،بافت کرمان(۲،۱)، زواره اصفهان(۲،۱)، تسوج آذربایجان شرقی(۱،۷) و گهرو چهارمحال بختیاری(۱،۰) بوقوع پیوست.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرز بین ترکمنستان و ایران نیز ساعت ۷:۵۴:۳۹ امروز لرزید که بزرگی این زمین لرزه ۴در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بوده است.

همچنین بجنورد واقع در خراسان شمالی از بامداد امروز دو بار لرزیده است.

بزرگترین زمین لرزه صبح امروز به بزرگی ۳،۹ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در بجنورد خراسان شمالی و کوچکترین زمین لرزه به بزرگی ۱،۰ ریشتر در گهرو چهارمحال بختیاری بوقوع پیوسته است.

این زمین لرزه ها بین ساعات ۲:۳۷:۶ تا ۷،۵۶ بامداد امروز در این شهرها به وقوع پیوسته است.

    نظرات