طرح جامع اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاقی پرند مصوب شد

طرح جامع اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاقی پرند مصوب شد

http://www.bananews.ir/شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاقی به شهر جدید پرند و تغییرات طرح جامع شهر جدید پرند را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،‌ منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲ دی ماه ۷۸ هیات وزیران، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه نهم اردیبهشت ۹۲ خود، موضوع طرح جامع اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاقی به شهر جدید پرند و تغییرات طرح جامع شهر جدید پرند را مورد بررسی قرار داد.

در این اعلامیه طرح پیشنهادی بر اساس سقف جمعیتی۴۸۳ هزار نفر و سطح محدوده ۳۴۲۰ هکتار به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از کنترل با طرح تدقیق سرانه‌ها و تعاریف کاربری‌ها توسط دبیرخانه شورایعالی و عدم وجود کسری خدمات عمومی طرح مربوطه ابلاغ شود.

    نظرات