فراخوان ارسال مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران

فراخوان ارسال مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران

http://www.bananews.ir/بنانیوز- پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران، ۱۵ مهرماه سال جاری توسط انجمن بتن در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از جمله حوزه های برگزاری این کنفرانس عبارتند از :

تحلیل و طراحی سازه های بتنی – کدA

تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی -کد B

تکنولوژی بتن- کد C

دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی -کد D

افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی – کدE

اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی, صنعتی سازی, پیش ساختگی ،ساخت بتن, حمل و ریختن،تراکم ,عمل آوری و بتن آماده) –کدF

بتن و محیط زیست (توسعه پایدار) -کدG

مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی- کدH

زمان بندی:

ارسال چکیده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ               ۲۰ . ۳ . ۱۳۹۲

اعلام داوری چکیده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ      ۳۱ . ۳ .۱۳۹۲

ارسال مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ                     ۳۱ . ۴ . ۱۳۹۲

اعلام داوری اولیه مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ   ۱۴ . ۵ . ۱۳۹۲

رفع اشکالات مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ             ۴ . ۶ .۱۳۹۲

اعلام داوری نهائی- حداکثر تا تاریخ                   ۱۸ . ۶ . ۱۳۹۲

شرایط و هزینه ثبت نام:

شرکت در کنفرانس ملی بتن برای اعضاء حقوقی ، حقیقی ودانشجویی ( بدون بدهی حق عضویت سالیانه) رایگان می باشد اما ثبت نام الزامی است.

هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای غیر عضو (بدون مقاله یا با مقاله)        ۱۰۰۰۰۰۰     ریال

هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای دانشجویان غیر عضو (بدون مقاله یا بامقاله)    ۵۰۰۰۰۰   ریال

هزینه ثبت نام قبل از تاریخ ۳۱/۶/۹۲ به ترتیب    ۸۰۰۰۰۰  و  ۴۰۰۰۰۰  ریال می باشد

از هر نفر حداکثر ۵ مقاله بعنوان نفر اول و در مجموع ۸ مقاله پذیرفته خواهد شد

علاقمندان می توانند چکیده مقاله های خود را طبق زمان بندی فوق با فرمت Word2007 و یا PDF و با توجه به راهنمای صفحه آرائی با ذکر کد موضوع مقاله ها پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی انجمن بتن ایران www.ici.ir  به پست الکترونیکی  iciir@yahoo.com  ارسال نمایند.

زمان برگزاری :پنجمین کنفرانس ملی بتن: ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۲

مکان برگزاری: متعاقبا" اعلام می گردد

    نظرات