شش پرسش کارگران از رییس جمهوری آینده

شش پرسش کارگران از رییس جمهوری آینده

http://www.bananews.ir/مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در نامه‌ای سرگشاده با طرح شش پرسش کلیدی، ارائه برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری برای پاسخگویی به مطالبات جامعه کارگری را خواستار شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، همزمان با آغاز برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به نمایندگی از جامعه کارگران کشور، با طرح شش پرسش از رییس جمهوری آینده به عنوان مطالبات قشر کارگری، پاسخگویی نامزدهای حاضر در رقابت انتخاباتی را خواستار شد.

در این نامه پرسشهای محوری جامعه کارگری از طیف‌های مختلف حاضر در عرصه انتخابات به منظور آشنایی و کسب اطلاع آحاد کارگران کشور از مواضع و دیدگاه‌های تخصصی نامزدهای ریاست جمهوری و انعکاس نقطه نظرات نامزدهای ریاست جمهوری با هدف فراهم کردن زمینه پویایی، بالندگی و نشاط آحاد جامعه کار و تولید کشور و به دست گرفتن افکار با هدف تعیین و تبیین روشها و راهکارهای متناسب برای بالندگی، پویایی و نشاط آحاد جامعه کار و تولید کشور مطرح شده که از جمله آنها به این شرح است:

۱- در روند حفظ و توسعه بالندگی و پویایی حوزه کار و تولید کشور چه نقش و جایگاهی برای تشکلهای مردم نهاد صنفی متصور هستید؟

۲- دیدگاه شما درخصوص ایجاد و حفظ امنیت شغلی در زمره مهم ترین و محوری ترین مطالبات نیروی کار کشور چیست؟

۳- قانون کار از مهم‌ترین قوانین مادر و پایه در کشور به شمار می رود، نظر و دیدگاه تخصصی شما در ارتباط با مفاد این قانون و نقش آن در تنظیم مناسبات حوزه روابط کار کشور چیست؟

۴- نهاد تأمین اجتماعی مهم ترین و مؤثرترین سازمان عمومی و بین‌المللی حوزه کار و تولید کشور است آیا قائل به حفظ و تقویت ساختارها و ارکان این نهاد هستید؟

۵- میزان و تنوع اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری و به تبع آن معیشت جامعه کارگری در سالیان اخیر رو به نزول رفته، برای توقف این روند و ارتقای فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار کشور چه پیشنهادی در حوزه عمل و اجرا دارید ؟

۶- تدوین، تصویب و اجرای «سند ملی کار شایسته» به موجب مفاد مواد ۱۰۱ برنامه چهارم و ۲۵ برنامه پنجم توسعه تکلیفی الزامی و بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است، دیدگاه مشخص شما برای عمل به این گفتمان راهبردی در حوزه کار و تولید کشور چیست ؟

    نظرات