استخدام مهندس عمران در شرکت کوهدشت

استخدام مهندس عمران در شرکت کوهدشت

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) یک شرکت معتبر ساختمانی راهسازی،برای تکمیل نیروی انسانی خود برای پروژه ی انبوه سازی مسکن در کشور الجزایر و دفتر مرکزی،از تخصص های زیر و از طریق مصاحبه دعوت به همکاری مینماید.

سرپرست کارگاه،لیسانس عمران،حداقل ده سال سابقه ی مرتبط سرپرست دفتر فنی،لیسانس عمران،حداقل شش سال سابقه ی مرتبط مهندس اجرا،لیسانس عمران،حداقل شش سال سابقه ی مرتبط    کارشناس دفتر فنی،لیسانس عمران،حداقل پنج سال سابقه ی کاری    سرپرست کنترل پروژه،لیسانس عمران یا صنایع،حداقل پنج سال سابقه ی کاری کارشناس کنترل پروژه،لیسانس عمران یا صنایع،حداقل سه سال سابقه ی کاری

متقاضیان سوابق علمی و کاری خود را تا ۳ تیرماه ۱۳۹۲ ارسال نمایند.

    نظرات