دومین همایش تأمین مالی مسکن و ساختمان

دومین همایش تأمین مالی مسکن و ساختمان

www.bananews.irدومین همایش تأمین مالی مسکن و ساختمان ، دی ماه امسال توسط بانک مرکزی و با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می شود

به گزارش بنا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن و شهرسازی ، الگوی حمایتی و سیاست‌گذاری تأمین مالی مسکن مهر ، ابزارهای نوین بازار پول و سرمایه تأمین مالی مسکن ، الزامات و راهکارهای حمایت از پروژه‌های پیمانکاری داخلی و بین‌المللی ساختمان ، الگوی حمایت مالی و نوسازی بافت فرسوده شهری و ارائه الگوهای موفق ، بررسی عوامل ایجاد رکود در بخش مسکن و تأثیر آن در تأمین مالی مسکن از محورهای اصلی این همایش هستند.

گفتنی است:اولین همایش همایش تأمین مالی مسکن و ساختمان توسط بانک مرکزی و با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی در اردیبهشت سال گذشته برگزار شده بود.

    نظرات