واگذاری رقابتی «نمایشگاه» به شیوه پیمان مدیریتی

واگذاری رقابتی «نمایشگاه» به شیوه پیمان مدیریتی

معاون سازمان خصوصی‌سازی با اعلام این که قرار شد نمایشگاه بین‌المللی در قالب پیمان مدیریتی واگذار شود، گفت:www.BanaNews.ir

این مساله نیاز به آیین‌نامه اجرایی داشت که پیش نویس آن آماده شد و برای بررسی در اختیار کارگروه مستقلی قرار گرفت.

مهدی عقدایی در خصوص آخرین تصمیمات نحوه واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران، اظهار داشت: به جهت اهمیت نمایشگاه بین‌المللی تهران، قرار شد این نمایشگاه در قالب پیمان مدیریتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از فارس،عقدایی تصریح کرد:‌ واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران در قالب پیمان مدیریتی، نیاز به آیین‌نامه اجرایی داشت و لذا پیش‌نویس این آیین‌نامه آماده و برای بررسی‌های تخصصی در اختیار کارگروه مستقلی گذاشته شد.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه واگذاری نمایشگاه بین‌المللی در قالب پیمان مدیریتی باید به تایید کارگروه مربوطه برسد، خاطرنشان کرد: با تایید این آیین‌نامه می‌توانیم مطابق سیاست‌های لحاظ شده در آن برای واگذاری نمایشگاه در قالب پیمان مدیریتی اقدام کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه در مزایده نمایشگاه بین‌المللی تهران همه متقاضیان موظف به شرکت در مزایده هستند، اظهار داشت: نمایشگاه به متقاضی دارای بهترین شرایط و پیشنهاد دهنده بیشترین قیمت واگذار می‌شود.

وی تاکید کرد: تمامی متقاضیان جذب امتیاز مدیریت نمایشگاه بین‌المللی تهران باید متوجه باشند که واگذاری نمایشگاه بین‌المللی در شرایط رقابتی واگذار خواهد شد.

 

 

    نظرات