سرمایه گذاری کشورها در مسکن دبی

سرمایه گذاری کشورها در مسکن دبی

سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن امارات متحده عربی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون درهم گذشت.www.BanaNews.ir

پس از دو سال از مخفی بودن آمار سرمایه‌گذاری ایرانیان در امارات، بار دیگر ارقام و آمار سرمایه‌گذاری ایرانیان در امارات متحده عربی و بخصوص در دوبی منتشر شد.

براساس اخرین آمار منتشر شده توسط شهرداری دوبی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش مسکن دوبی منتشر شد که اتباع کشور هند با بیش از ۷ میلیارد درهم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دوبی در رده نخست این سرمایه‌گذاری‌ها جای گرفتند.

اتباع کشور انگلیس با سرمایه‌گذاری بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون درهم در رده دوم قرار گرفتند. هم چنین سرمایه‌گذاران ایرانی با بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون درهم در رده سوم قرار گرفتند. براساس این گزارش اتباع کشور روسیه و آمریکا به ترتیب با بیش از ۷۷۰ میلیون درهم و ۷۲۲ میلیون درهم در بخش مسکن دوبی سرمایه‌گذاری کردند.

شاسا

    نظرات