کار شهردار خوب، فقط پل‌سازی نیست/سازهای زیبا لزوما نشان پیشرفت یک کشور نیست

کار شهردار خوب، فقط پل‌سازی نیست/سازهای زیبا لزوما نشان پیشرفت یک کشور نیست

http://www.bananews.ir/عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در سی سال گذشته هیچ ملتی در سراسر جهان به اندازه ملت ایران در مقابل دولتش صادق نبوده است و هیچ دولتی به خصوص دولت گذشته علیه ملت کار نکرده و به ملت بد بین نبوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، محمد حسین پاپلی یزدی در سومین نشست ارزیابی مدیریت بحران شهری که پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار شد، با اشاره به اینکه قبل از شهر خلاق به انسان‌های خلاق نیاز داریم، اظهار کرد: کشور در حال گذر سنت به مدرنیته است و هنوز عده‌ای در جایگاه تصمیم‌گیری هستند که دیدگاه سنتی دارند و نسبت به ایده‌های خلاقانه سخت‌گیری می‌کنند.

وی افزود: در برخی از کشورها مانند کشورهای عربی هزینه‌های زیادی برای ساخت سازه های مدرن صرف می‌شود اما آیا تفکر این کشورها نسبت به جایگاه زنان و یا مسائل اجتماعی تغییر کرده است؟ آیا پیشرفت تکنولوژی در این کشورها با پیشرفت فرهنگ همراه بوده است؟

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه در شهری مانند رشت دو اصل مهم حقوق طبیعت و حقوق بشر رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: ما در عصری زندگی می‌کنیم که رشد جوامع همراه است و اما در روند این رشد باید به اجبار حقوق طبیعت را رعایت کنیم اما رعایت حقوق طبیعت باعث گرانی توسعه می‌شود و اینجاست که اهمیت خلاقیت آشکار می‌شود.

 

پاپلی یزدی با بیان اینکه کشور های پیشرفته به صنایع ریز مانند ساخت موبایل روی آورده‌اند و تولید آهن و نفت را به کشور های دیگر واگذار کرده‌اند، اضافه کرد: آسایش و رفاه تنها نتایج خلاقیت نیست بلکه پیامدهای اقتصادی مثبت نیز به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه علم به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بشری را حل کند، خاطر نشان کرد: تنها ساختمان سازی، شهرهای زیبا و ساخت موشک پیشرفت نیست؛ هیچ دولتی به اندازه دولت هیتلر ساخت و ساز نداشت اما در نهایت فروپاشید بنابراین پیشرفت باید با آزادی، نظم و رعایت قانون همراه شود.

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه مشکل ما نبود میل گرد و بتون نیست بلکه مهاجرت افراد خلاق از کشور است، ادامه داد: گمان نکنید شهردار خوب شهرداری است که پل بسازد یک شهردار خوب باید به پرورش انسان‌های خلاق کمک کند تا شهر خلاق به وجود آورد.

پاپلی یزدی افزود: بحران طبیعی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دولتی را سر نگون کند بلکه علت سر نگونی دولت‌ها بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است بنابراین شهردارها و دولت باید به حقوق مردم احترام بگذارد.

وی با بیان شهردار خوب کسی است که غرورش را کنار بگذارد، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری بدون انتقاد دانشگاهیان پیشرفت نکرده است بنابراین فضای امنیتی باید برطرف شود از مردم در توسعه پایدار کمک گرفت.

نظرات