انتخابی فراجناحی در شورای شهر اصفهان  و نقش آن در توسعه پایدار شهری

انتخابی فراجناحی در شورای شهر اصفهان و نقش آن در توسعه پایدار شهری

http://www.bananews.ir/رییس پژوهشگاه شاخص پژوه گفت پیام انتخاب رییس جدید شورای شهر اصفهان که در نتیجه اتحاد گروه های مختلف سیاسی بوجود آمد بیان گر ایجاد فضای تعادل و پرهیز از سیاسی کاری در مدیریت شهری است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) امیر محمودزاده در خصوص اتحاد گروه های سیاسی مختلف در انتخاب رییس شورای جدید شهر اصفهان ، این اتحاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شایسته سالاری در مدیریت شهرها و پرهیز از سیاسی کاری در فضای مدیریت شهری را باید به فال نیگ گرفت.
وی با اشاره به این که لطمه سیاسی کاری در مدیریت شهر به مردم وارد می شود تصریح کرد: همه گروهها باید در مدیریت شهری با هدف خدمت وارد شوند که از این لحاظ، اتحاد گروه های مختلف سیاسی در شهر اصفهان بسیار مثبت است.
رییس پژوهشگاه شاخص پژوه با اشاره به ضرورت انتخاب شهردار فراجناحی در شهر اصفهان تاکید کرد:برای حرکت به ایده آل های شهری اصفهان، حضور شهرداری فراجناحی که بتواند با همه اعضای شورای شهر از هر طیف و گروه، ارتباط برقرار کند لازم و ضروری است.

    نظرات