استاندار تهران شهرداران پردیس، پرند،‌ رباط‌کریم و کیلان را منصوب کرد

استاندار تهران شهرداران پردیس، پرند،‌ رباط‌کریم و کیلان را منصوب کرد

http://www.bananews.ir/استاندار تهران طی احکامی جداگانه حکم شهرداران پرند، پردیس، رباط کریم و کیلان را تائید کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، مرتضی تمدن محمد لاله را به سمت شهردار پردیس، بهروز کاویانی را به سمت شهردار پرند، منوچهر رضایی را به عنوان شهردار رباط کریم و سید جلیل چوبداری را به سمت شهردارکیلان منصوب کرد.

در متن حکم این شهرداران آمده است:

«جناب محمد لاله در اجرای ماده ۸۵ ( اصلاحی مورخ ۸۶٫۰۸٫۲۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۰۳٫۰۱ در مقام جانشین شورای اسلامی شهر پردیس جنابعالی را به عنوان شهردار پردیس منصوب می‌نمایم.

 انتظار دارد با جدیت و اهتمام و بهره‌گیری از نیروهای خدوم و متخصص، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با کلیه نهادها و سازمان ها در جهت تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در حیطه شرح وظایف شهرداران به ویژه گسترش اقدامات عمرانی و آبادانی شهر با رعایت قوانین و نگرش اصولی عدالت گستری ، مهروزی و خدمت به شهروندان موفق و موید باشید.»

در متن حکم شهردار پرند نیز آمده است:

جناب آقای بهروز کاویانی بنا به پیشنهاد صورتجلسه شماره ۱۰۱ / ش/ ۹۲ مورخ ۱۳۹۲٫۰۶٫۱۳ شورای اسلامی شهر پرند و در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۰۳٫۰۱ به موجب این حکم به سمت شهردارپرند منصوب می شوید.

انتظار دارد با جدیت و اهتمام و بهره گیری از نیروهای خدوم و متخصص ، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با کلیه نهادها و سازمان و شورای اسلامی شهر در جهت تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در حیطه شرح وظایف شهرداران به ویژه گسترش اقدامات عمرانی و آبادانی شهر با رعایت قوانین و نگرش اصولی عدالت گستری ، مهروزی و خدمت به شهروندان موفق و موید باشید.»

همچنین استاندار تهران در حکم منوچهر رضایی به سمت شهردار رباط کریم آورده است:

«جناب آقای منوچهر رضایی؛ بنا به پیشنهاد صورتجلسه شماره یک مورخ ۱۳۹۲٫۰۶٫۱۳ شورای اسلامی شهر رباط کریم و در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۰۳٫۰۱ به موجب این حکم به سمت شهردار رباط کریم منصوب می شوید.

انتظار دارد با جدیت و اهتمام و بهره گیری از نیروهای خدوم و متخصص ، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با کلیه نهادها و سازمان و شورای اسلامی شهر در جهت تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در حیطه شرح وظایف شهرداران به ویژه گسترش اقدامات عمرانی و آبادانی شهر با رعایت قوانین و نگرش اصولی عدالت گستری ، مهروزی و خدمت به شهروندان موفق و موید باشید.»

به گزارش ایسنا، در حکمی سید جلیل چوبداری به سمت شهردار کیلان هم آمده است:

«جناب آقای سید جلیل چوبداری، بنا به پیشنهاد صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۲٫۰۶٫۱۴ شورای اسلامی شهر کیلان و در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۰۳٫۰۱ به موجب این حکم به سمت شهردار کیلان منصوب می شوید.

انتظار دارد با جدیت و اهتمام و بهره گیری از نیروهای خدوم و متخصص ، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با کلیه نهادها و سازمان و شورای اسلامی شهر در جهت تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در حیطه شرح وظایف شهرداران به ویژه گسترش اقدامات عمرانی و آبادانی شهر با رعایت قوانین و نگرش اصولی عدالت گستری ، مهروزی و خدمت به شهروندان موفق و موید باشید.»

    نظرات