شهرداری تهران با مالکان اراضی سبز شریک می‌شود

شهرداری تهران با مالکان اراضی سبز شریک می‌شود

http://www.bananews.ir/معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: براساس طرح تفصیلی جدید و ضوابطی که در این راستا لحاظ شده، مالکان اراضی دارای کاربری فضای سبز و خدماتی اگر بخواهند به صورت انتفاعی از زمین خود بهره‌برداری کنند، موظف هستند تا ۷۰ درصد ملک را رایگان به مدیریت شهری واگذار کنند و در ۳۰ درصد قدر‌السهم مالک بارگذاری صورت بگیرد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این اقدام به تامین سرانه‌های خدماتی انتفاعی به ویژه سرانه خدمات غیرانتفاعی شهر مانند سرانه فضای سبز و همچنین سرانه خدمات هفت گانه کمک قابل توجهی می‌کند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت موضوع فضای سبز در طرح تفصیلی تهران گفت: در این راستا اراضی با وسعت بیش از ۲‌هزار متر مربع که در طرح قبلی دارای کاربری فضای سبز بودند و حقوق مکتسبه در مورد آنها شکل نگرفته بود در قالب تثبیت فضای سبز تا پایان سال ۹۵ تعریف شدند. علیرضا جاوید افزود: در طرح تفصیلی جدید پهنه‌ای با عنوان G تعریف شد که تنها به فضای سبز اختصاص دارد و ساخت‌وسازی در آن صورت نمی‌گیرد و همچنین اراضی با وسعت بیش از ۲ هزار مترمربع که در طرح قبلی دارای کاربری فضای سبز بودند و حقوق مکتسبه در مورد آنها شکل نگرفته بود در قالب تثبیت فضای سبز تا پایان سال ۹۵ تعریف شدند.

    نظرات