کاهش ۳۴ درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران

کاهش ۳۴ درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران

http://www.bananews.irحجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۳۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون به ۵۶۸ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، ۳۴ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته ۸۵۷ میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

میزان آب ورودی به مخزن پنج سد زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته، دو میلیارد و ۲۷۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۴۲ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

    نظرات