سعیدی کیا؛کلیددار مدیریت شهری مشهد

سعیدی کیا؛کلیددار مدیریت شهری مشهد

http://www.bananews.ir/پس از انجام بحث و بررسی های متعدد و فراز و نشیب های فراوان سعیدی کیا ظهر دوشنبه با حضور در شورای شهر مشهد با انجام مذاکرات نهایی قرار است به عنوان کلید دار مدیریت شهری مشهد انتخاب و معرفی شود.
پس از انجام بحث و بررسی های متعدد در خصوص انتخاب شهردار مشهد امروز اعضای چهارمین دوره شورای شهر به این توافق رسیدند تا سعیدی کیا به عنوان یک گزینه ملی در یک قدمی مدیریت شهری مشهد قرار بگیرد و سکان امور پایتخت معنوی را بدست بگیرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) پس از انجام بحث و بررسی های متعدد و فراز و نشیب های فراوان سعیدی کیا ظهر دوشنبه با حضور در شورای شهر مشهد با انجام مذاکرات نهایی قرار است به عنوان کلید دار مدیریت شهری مشهد انتخاب و معرفی شود.

عمر سرپرستی ابوالفضل انتظاری کوتاه شد

با معرفی رسمی سعیدی کیا برای سمت شهرداری مشهد عمر ابوالفضل انتظاری به عنوان سرپرست شهرداری مشهد کوتاه تر شده و با قطعی شدن این فرد، امور پایتخت معنوی به سعیدی کیا سپرده می شود.

حال اگر تا آخرین لحظه انتخاب سعید کیا برای مدیریت شهر به قوت خود باقی باشد نظر افرادی بسیاری که علاقمند به استفاده از فردی بومی بودند جلب نخواهد شد.

    نظرات