نامه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خطاب به شهرداری های تابع استان تهران

نامه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خطاب به شهرداری های تابع استان تهران

www.BanaNews.ir

بنانیوز- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نامه ای خطاب به شهرداری های تابع استان تهران در روز ۹ بهمن ماه ۱۳۸۹ ارسال نموده است که متن آن بدین شرح است:

شهرداری‌های تابع استان تهران

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر می‌باشید یکی از مشکلات و مسائل عمده‌ای که سالها از سوی مهندسان فعال و شاغل درحرفه ساختمان که درقالب هفت رشته مندرج درقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی این قانون بیان شده‌اند، مطرح گردیده است موضوع چگونگی ارائه خدمات مهندسی در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرا از نظر محدوده فیزیکی و جغرافیایی مکانی است که این خدمات در آن انجام می‌شود. باتوجه به نصّ صریح ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال به کار مهندسی دارای اعتبار کشوری است و تبصره دو این ماده به صراحت ارائه خدمات مهندسی توسط عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان یک استان (استان مبدأ) را به درستی و تنها منحصر به اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دیگر (استان مقصد) که خدمات قرار است در محدوده آن انجام شود دانسته و هیچگونه قید یا شرطی مبنی بر دریافت مجوز یا موافقت و یا اقامت از سازمان مزبور را مطرح نمی‌کند. از سوی دیگر اینکه صرفاً مهندس ناظر توسط یک سازمان معرفی شود هیچگونه حق و یا مجوزی دال بر وجود الزام قانونی سازمان بر عضو خود مبنی بر اقامت نیست. زیرا چنین روندی به لحاظ توقیف غیرقانونی حقوق اشخاص دارای تبعات حقوقی و جزایی مختص به خود خواهد بود.

در این زمینه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳خود به کلیه دفاتر نمایندگی تحت پوشش این سازمان ابلاغ نمود که رویه گذشته « مبنی بر اینکه کلیه مهندسانی که مسؤولیت اجرا یا نظارت بر اجرای طرح‌های یک شهرستان را قبول می‌نمایند باید در همان شهرستان محل پروژه ساختمانی مقیم باشند» ملغی و باطل می‌باشد. لذا از آن مقام محترم انتظار دارد دستور فرمایند در جهت رعایت کامل قانون امکان ارائه انواع خدمات مهندسی (طراحی، نظارت و اجرا) توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران را فراهم ساخته و از عدم پذیرش خدمات مزبور به بهانه مقیم نبودن اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در محدوده آن شهر اکیداً اجتناب ورزند. همکاری جنابعالی موجب نهایت امتنان و سپاس خواهد بود.

سعید غفرانی- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

رونوشت:۱ـ استاندار محترم تهران جهت استحضار و دستور اقدام لازم

۲ـ ریاست محترم شورای اسلامی شهر جهت استحضار

۳ـ ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران جهت استحضار

۴ـ ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت استحضار

۵ ـ اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار

۶ ـ کلیه دفاتر نمایندگی سازمان پیرو ابلاغ نامه شماره ۱۱۰/۸۹/۱۸۴۱۶ مورخ ۸۹/۱۰/۲۱ جهت اقدام لازم

۷ـ امور فنی مهندسی جهت اطلاع و اقدام

۸ ـ دبیر محترم هیأت نظارت بر دفاتر نمایندگی جهت اطلاع و اقدام لازم

    نظرات