بافت‌فرسوده با نگاه «کالبدی» نوسازی نمی‌شود

بافت‌فرسوده با نگاه «کالبدی» نوسازی نمی‌شود

http://www.bananews.ir/مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام اینکه کهنگی و فرسودگی بافت‌های شهری از جمله معضلاتی است که هر روز بزرگ‌تر می‌شود،  تصریح کرد: بسیاری از این گره‌ها و معضلات با یک اقدام مردمی و مشارکت جمعی باز خواهد شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نوسازی شهر تهران، علیرضا جعفری با تاکید بر اهمیت نقش شهروندان و شهرنشینان در اداره شهر، اظهار کرد: شهر به مثابه موجودی زنده حیات و روح دارد و نفس می‌کشد اما گاهی بیماری یا درد بخشی از جسمش را می‌آزارد. شهر نیز حیات و مماتش به هماهنگی و کارکرد همه اعضا و جوارح بستگی دارد وآنچه مثل روح بر فعالیت‌های مکانیکی این جسم حاکم است و ظرافتی دلپذیر به خشونت حاکم بر اعضا و جوارح شهر می‌بخشد، مشارکت شهروندان و شهرنشینان در اداره این مجموعه است.

علیرضا جعفری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات شهر را کهنگی و فرسودگی بافت شهری دانست که جسم شهر را می‌آزارد و علاوه بر آنکه شهر را نازیبا، ناموزون و برای سکونت شهروندان ناامن می‌کند، زمینه را برای تولد موجودی به نام آسیب‌های اجتماعی نیز مساعد می‌کند.

به گفته این مقام مسوول، بافت‌های فرسوده شهر علاوه بر اینکه یک تهدید بالقوه در مواجه با بحران زلزله هستند، دارای تهدید بالفعل اجتماعی نیز می‌باشند؛ چراکه  فرسودگی ضریب نفوذ آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و املاک فرسوده یا رهاشده مامنی برای رشد معضلات اجتماعی می‌شوند.

 

جعفری با اعلام اینکه سازمان نوسازی شهر تهران از حضور و مشارکت مردم در نوسازی استقبال می‌کند، تاکید کرد: تلاش در جهت باز آفرینی شهر یکی از بستر‌های مستعد برای مشارکت مردم در مدیریت شهری است، بنابراین سازمان نوسازی شهر تهران برآن است که سهم حضور مردم در فرآیند نوسازی را بیشتر کند و با تعاملی سازنده و دوسویه میان مردم و سیستم مدیریت شهری علاوه بر تسریع روند نوسازی بافت‌های فرسوده به توسعه پایدار و همه جانبه اجتماعی نیز در این بافت‌های شهری دست یابد.

وی در ادامه افزود: سازمان نوسازی به دنبال جلب مشارکت موثر و پایدار شهروندان است نه مشارکت مقطعی؛ زیرا معتقدیم تنها  نوسازی کالبدی منجر به بازآفرینی شهر نمی‌شود  و چنانچه تفکر حاکم بر ساکنین بافت‌های فرسوده تغییر نکند و توسعه اجتماعی صورت نگیرد، تغییر کالبدی موثر نخواهد بود.

وی در خاتمه سخنان خود از راه‌اندازی اداره مشارکت‌های اجتماعی ذیل معاونت اجتماعی و نوسازی مردمی سازمان خبر داد.

 

    نظرات