حجم بارش‌های کشور ۱۶ درصد افزایش یافت

حجم بارش‌های کشور ۱۶ درصد افزایش یافت

http://www.bananews.ir/با پایان یافتن سال آبی ۹۲ - ۹۱ (ابتدای مهرماه ۹۱ تا پایان شهریورماه ۹۲)، حجم بارش های کشور با دو درصد کاهش در مقایسه با متوسط دوره درازمدت به ۲۳۷ میلیمتر رسید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بارش ۲۳۷ میلیمتری در سال آبی ۹۲ - ۹۱ در مقایسه با سال آبی پیش از آن ۱۶ درصد افزایش یافت.

بارش ها در پایان سال آبی ۹۱ - ۹۰، معادل ۲۰۵ میلیمتر و دوره درازمدت ۴۳ ساله ۲۴۲ میلیمتر ثبت شده بود.

در سال آبی گذشته، بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه دهلران در ایلام با ۱۱۷ درصد افزایش و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه نهبندان در خراسان جنوبی با ۵۴ درصد کاهش اختصاص داشته است.

    نظرات