شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری راه‌اندازی شد

شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری راه‌اندازی شد

http://www.bananews.ir/مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از راه‌اندازی شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد سعید ایزدی از برگزاری اولین نشست شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران با حضور اندیشمندان ، اساتید، متخصصین و پیشکسوتان عرصه و نوسازی خبرداد و اظهار کرد: به منظور هم فکری استفاده از تجربیات و هم افزائی اندیشه‌های نو در رابطه با بازآفرینی و نوسازی بافت‌های شهری، شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران با حضور مدیران اجرایی، صاحب نظران، کارشناسان و دانشگاهیان در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تشکیل شد.

وی گفت:‌ با استفاده از ظرفیت و توان شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران بدنبال راهکارهای مناسبی هستیم تا مفهومی جدید در هویت و انجام کار با کیفیت در نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گیرد به نحوی که مورد خواسته و مطلوب شهروندان ساکن در بافت های فرسوده باشد و در نهایت به توسعه پایدار شهری در قالب توسعه درونی برسیم.

 

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه در بازآفرینی و نوسازی بافت‌های شهری باید هویت آنها حفظ شود، افزود: با استفاده از ظرفیت و توان این شورا به دنبال راهکارهای مناسبی هستیم تا مفهومی جدید در هویت و انجام کار با کیفیت در نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گیرد به نحوی که مورد خواسته و مطلوب شهروندان ساکن در بافت‌های فرسوده باشد و در نهایت به توسعه پایدار شهری در قالب توسعه درونی برسیم.

وی ادامه داد: با هم فکری و هم اندیشی اعضاء شورا می‌کوشیم تا روش‌های نوین و جدید در خصوص تامین مالی در باز آفرینی و احیاء نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اتخاذ شود.

ایزدی گفت: تمرکزگرائی، تاکید بر عقلانیت ابزاری، تصمیم گیری متمرکز، ضعف مشارکت و دولت مبنا بودن اقدامات و برنامه ریزی، بخشی از موانع اصلی بستر سازی فرایند نوسازی و بهسازی شهری و توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاههای غیررسمی محسوب می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شرایط موجود مشارکت، حکمروایی خوب شهری، مدیریت یکپارچه شهری و عقلانیت ارتباطی و ارزشی درکنار تاکید بر ظرفیت‌های اجتماعات محلی ، مولفه های اصلی تحقق رویکرد بهسازی شهری با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در بافت‌های فرسوده شهری با هدف تامین نیازهای خدماتی شهرها همانند عرصه‌های باز شهری، فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی ،ایجاد ظرفیت‌های جدید در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی با هدف ارتقای نقش شهر مطابق با اسناد فرادست، تامین بخشی از نیاز به مسکن جدید (با توجه به انباشت ساختمان‌های قدیمی و کم تراکم و امکان تخریب و نوسازی)،ارتقای شرایط محیطی، رسیدگی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان از نظر سکونت، فعالیت و فراغت جزو محورهای مهم بازآفرینی پایدار شهری این بافت‌ها است.

ایزدی با اشاره به اینکه دیگر صاحب نظران جامعه نظیر دانشجویان، مدیران ارشد سایر نهادهای مرتبط که دارای نظرات سازنده و مفید در خصوص بازآفرینی و بهسازی بافت‌ها فرسوده هستند می‌توانند این شورا را یاری دهند، گفت: موضوع بهسازی و نوسازی شهری نیازمند افکار نو است و با تجارب افکارهای سازنده می‌توانیم به آینده برنامه امیدوار باشیم.

    نظرات