هر متر زمین در یک سال گذشته ۱۶۰ درصد گران شد

هر متر زمین در یک سال گذشته ۱۶۰ درصد گران شد

http://www.bananews.ir/آخرین آمارهای رسمی در بهار سال جاری بیانگر افزایش قابل ملاحظه قیمت فروش و اجاره زمین و مسکن در طول یک سال گذشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، افزایش ۱۶۰٫۲ درصدی متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۶۷٫۴ درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش ۳۱٫۲ درصدی متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۲ نسبت به بهار ۹۱ نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و مبالغ اجاره است.

بنا براین گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران حدود پنج میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل ۳٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۰٫۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران حدود چهار میلیون و ۲۳۵ هزار تومان بود که نسبت به فصل قبل ۸٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۷٫۴ درصد افزایش داشته است.

طبق نتایج این آمارگیری متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران حدود ۱۷ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۸٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱٫۲ درصد افزایش داشته است.

    نظرات