انتشار کتاب در زمینه بازار اجاره مسکن

انتشار کتاب در زمینه بازار اجاره مسکن

www.bananews.irبه تازگی کتابی با عنوان «بررسی تحلیل روابط اقتصادی موجر و مستاجر» به چاپ رسیده که در این کتاب علاوه بر طرح موضوعات اولیه قانونی و حقوقی مرتبط با روابط موجر و مستاجر به مباحث اقتصادی و مالی مرتبط بین دو طرف نیز پرداخته شده است‌.

بر همین اساس، نویسنده نظر براین مساله داشته که با شیوه‌های جدید و مستدل به ارائه روش‌های مناسب در تعیین ارزش‌های اقتصادی در روابط موجر و مستاجر بپردازد و سعی در طرح روش‌های علمی‌، عملی و تجربی برای ارزیابی و ارزش گذاری داشته است‌. این کتاب از چندین فصل با موضوعات مرتبط به یکدیگر اعم از بررسی روابط حقوقی موجر و مستاجر، قواعد کلی مکانیزم تعیین ارزش‌ها و موضوعات روابط اقتصادی موجر و مستاجر‌، مورد اجاره جهت سکونت مسکونی و مورد اجاره غیر مسکونی و غیره پرداخته است‌. کتاب در ۳۵۰ صفحه با تیراژ اولیه ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده و قیمت آن ۷ هزار تومان است‌.

 

 

    نظرات