افزایش ۲ برابری طول خطوط ریلی و رشد ۵ برابری مسافران

افزایش ۲ برابری طول خطوط ریلی و رشد ۵ برابری مسافران

در طول سال‌های پس از انقلاب میزان خطوط ریلی کشور ۲ برابر شد اما تعداد مسافران سالانه قطار ۵ برابر افزایش یافت.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از فارس ، صنعت حمل و نقل یکی از پراهمیت‌ترین زیرساخت‌های کشور به‌شمار می‌آید.

توجه به حمل و نقل به عنوان یک مقوله اساسی، در واقع توجه به توسعه کشور، گسترش ترانزیت، افزایش درآمد ملی و ارزآوری و گسترش گردشگری است.

در این میان حمل و نقل ریلی به دلیل پاک و ایمن بودن آن نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل بیشتر مورد توجه دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

جایگاه این نوع از حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی صنعت گردشگری نیز بسیار باارزش است تا اندازه‌ای که کارشناسان معتقدند روند توسعه هرچه جدی‌تر صنعت حمل و نقل ریلی می‌تواند در بهبود وضعیت گردشگری کشور اثرگذار باشد.

به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه ناوگان و خطوط ریلی کشور و استفاده بهینه از این سیستم حمل و نقل، وزارت راه و ترابری خود را موظف کرد طبق فرمایشات رهبری و اهداف سند چشم‌انداز، تا پایان سال ۱۴۰۴، شانزده ‌هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور احداث کند، یعنی طی ۱۶ سال آینده، باید سالانه یک‌هزار کیلومتر خط‌آهن در کشور احداث شود.

با توجه کافی دولت جمهوری اسلامی ایران به حمل و نقل ریلی، این سیستم حمل و نقلی نسبت به سال‌های قبل از انقلاب با پیشرفت چشم‌گیری مواجه شده است.

به گزارش فارس تناژ بار خالص حمل شده توسط راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها شش میلیون و ۹۴۲ هزار و ۲۹۳ تن بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۳۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۸۵۸ تن افزایش یافته است؛ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۹ این رقم حدود ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است.

تن‌کیلومتر خالص حمل شده توسط راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۴ میلیارد و ۸۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۲۹۳ تن‌کیلومتر بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۲۰ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۶۷۵ تن‌کیلومتر افزایش یافته است.

تعداد واگن‌های بارگیری شده توسط راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۱۸۴ هزار و ۳۳۲ دستگاه بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۵۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه افزایش یافته است.

تعداد مسافر جابه‌جا شده توسط راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها پنج‌ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۸۳۴ نفر بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۲۷ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۲۳۶ نفر افزایش یافته است؛ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۹ این رقم، ۱۹ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر بوده است.

به گزارش فارس از مسافت پیموده شده توسط راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ آماری در دست نیست اما این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، ۵۷ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۸۸۸ کیلومتر بوده است.

نفت‌گاز مصرف شده توسط راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۱۰۸‌ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۶۸۷ لیتر بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۳۲۶ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۵۶۷ لیتر افزایش یافته است.

بنابراین گزارش از تناژ بار کل ترانزیت توسط راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ آماری در دست نیست اما این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، یک میلیون و ۴۸۶ هزار و ۵۶۱ تن بوده است.

ازمسافت پیموده شده توسط لکوموتیو‌های راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ آماری در دست نیست اما این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، ۷۲ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۲ کیلومتر بوده است.

طول خطوط اصلی راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۴ هزار و ۵۶۷ کیلومتر بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۹ هزار و ۴۸۲ کیلومتر افزایش یافته است.

تعداد واگن‌های باری در گردش راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۱۳ هزار و ۴۵۰ دستگاه بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۲۱ هزار و ۸۱۶ دستگاه افزایش یافته است.

تعداد واگن‌های مسافری در سرویس راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۵۷۰ دستگاه بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به یک هزار و ۶۵۶ دستگاه افزایش یافته است.

تعداد کل واگن‌های مسافری راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۷۶۰ دستگاه بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به یک هزار و ۹۵۷ دستگاه افزایش یافته است.

تعداد لکوموتیو در سرویس راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۲۶۴ دستگاه بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۴۰۹ دستگاه افزایش یافته است.

تعداد کل لکوموتیو‌های راه‌آهن در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۲۰ دستگاه بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ و ابتدای فعالیت دولت دهم، به ۶۷۰ دستگاه افزایش یافته است.

 

 

    نظرات