همایش ملی کار شایسته برگزار می‌شود

همایش ملی کار شایسته برگزار می‌شود

معاون وزیر کار از برگزاری همایش ملی کار شایسته با حضور شرکای اجتماعی (دولت-کارگر-کارفرما)، ۲۵ بهمن ماه جاری در تهران خبر داد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمدرضا سپهری امروز دوشنبه در اولین نشست ۳ جانبه کارگران، دولت و کارفرمایان و در تبیین همایش ملی کار شایسته، گفت: کار شایسته زمینه اشتغال مولد را در کشور فراهم خواهد کرد.

معاون وزیرکار واموراجتماعی، اظهار داشت: سند کارشایسته ای که ازسوی سازمان بین المللی کار تدوین شده برمبنای حرمت به کرامت انسانی است.

سپهری مولفه های کار شایسته را ایجاد فرصت های شغلی، آزادی در انتخاب شغل، کار مولد و سازنده، عدالت در روابط کار و حفظ کرامت انسانی عنوان کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از مهر، وی اظهار داشت: مولفه های کار شایسته بر مبنای اصول ۲۸، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی است و خوشبختانه در اسناد بالا دستی کشور به این مولفه ها توجه شده است. درقالب برگزاری همایش ملی کار شایسته، مهندسی مجدد در روابط کار را دنبال خواهیم کرد.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، افزود: حقوق بنیادین کار که از سال ۹۸ از سوی سازمان بین المللی کار مطرح شد استانداردهایی را برای کار شایسته تنظیم کرد، بنابراین حفظ کرامت انسانی در کار مهمترین مولفه ای است که در آن دولت ها باید به نحوی عمل کنند که شان انسانی خدشه دار نشود.

سپهری تاکید کرد: درهمایش ملی کارشایسته که ۲۵ بهمن ماه درتهران برگزار می شود، شرکای اجتماعی آمادگی خود را برای اجرای این برنامه ملی به دولت و مجلس اعلام می کنند.

وی در زمینه مقاوله نامه های سازمان جهانی کار،گفت: ایران حدود۹۲ سال است که عضو سازمان بین المللی کاراست ودر این زمینه مقاوله نامه های حقوق بنیادین کارمانند حقوق بشر را پذیرفته است که البته همه کشورها ملزوم به پیوستن به آنها هستند.

 

 

    نظرات