معاون ترافیک شهردار تهران: توسعه انسانی شهر مقدم بر توسعه مهندسی است

معاون ترافیک شهردار تهران: توسعه انسانی شهر مقدم بر توسعه مهندسی است

http://www.bananews.ir/معاون شهردار تهران با تاکید بر این که در دوره جدید مدیریت شهری، ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقلی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت، گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی در مقیاس یک - یکم با تک تک میلیون‌ها شهروندی که هر روز از خدمات این ناوگان استفاده می کنند، سر و کار دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: به منظور تحقق رشد و توسعه در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری حوزه حمل و نقل و ترافیک، از منظر مردم به مسائل نگاه کرده و در اجرای پروژه‌های حمل و نقلی به صورت جدی از آزمون و خطا پرهیز خواهیم کرد.

وی با ذکر این نکته که پروژه های حمل و نقلی را مانند دیگر پروژه های شهری با روحیه و فرهنگ جهادی پیش خواهیم برد، تاکید کرد: همچون سایر طرح‌های شهری، در طرح های حمل و نقلی نیز اقدامات خود را با توجه به مسائل اجتماعی و با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی اجرا خواهیم کرد.

ترافیک روان باعث آرامش روانی جامعه می شود

معاون شهردار تهران با اشاره به این که با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا تحریم های بین المللی هیچ تاثیری در پروژه های حمل و نقلی پایتخت بر جای نگذارد، اظهار کرد: کار و تلاش جهادی موضوع مهمی است که در توسعه کیفی و کمّی حوزه حمل و نقل و ترافیک در دوره جدید مدیریت شهری در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

تشکری هاشمی با بیان این که بهبود کیفی خدمات حمل و نقلی با تامین آرامش روحی و روانی مردم ارتباط مستقیم دارد، تصریح کرد: ترافیک در همه ابعاد مادی و معنوی، زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو رسالت مهم خود را تزریق آرامش به جامعه از طریق برقراری ترافیکی آرام و روان می‌دانیم.

وی با تاکید بر این که در ۴ سال پیش روی مدیریت شهری، پر تلاش تر و پر شتاب تر از پیش و کیفی تر از گذشته در توسعه حمل و نقل عمومی حرکت خواهیم کرد، اضافه کرد: با نگاه اجتماعی و فرهنگی در مسیر ارائه خدمات حمل و نقلی حرکت می کنیم و همه اقداماتمان در این عرصه مبتنی بر محوریت انسان است و محور کارمان، حمل و نقل انسان محور خواهد بود.

توجه ویژه به توسعه حمل و نقل عمومی در غرب تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به این که طی ۸ سال گذشته در کارنامه مدیریت شهری تهران، در ابعاد کالبدی و خدماتی پروژه های بزرگی در همه حوزه ها از جمله در حوزه حمل و نقل و ترافیک به چشم می خورد، اظهار کرد: مدیریت شهری به همه موضوعات شهری توجه ویژه ای دارد که موضوع حمل و نقل و ترافیک یکی از مهم ترین آنهاست.

تشکری هاشمی با بیان این که سیستم حمل و نقل عمومی در غرب تهران شایسته مردمی که در این محدوده زندگی می کنند نیست، تصریح کرد: در سال های پیش رو نسبت به گسترش ناوگان حمل و نقل همگانی اقدام خواهیم کرد و به صورت جهشی سیستم حمل و نقلی مناطق غربی تهران از جمله منطقه ۵ را توسعه خواهیم داد.

وی در پایان با تاکید بر این که آلودگی هوا به عنوان دغدغه شماره یک شهروندان تهرانی که با جان آن ها سر و کار دارد، باید کاهش پیدا کند و تهران به شهری تبدیل شود که به معنای حقیقی زیبنده نظام اسلامی است، خاطرنشان کرد: توسعه انسانی شهر مقدم بر توسعه مهندسی آن است و شهر توسعه یافته، شهری است که مردم در آن احساس آرامش و ایمنی داشته باشند.

    نظرات