برنامه‌ای کردن حرکت قطارها در آینده نزدیک

برنامه‌ای کردن حرکت قطارها در آینده نزدیک

http://www.bananews.ir/قائم مقام راه آهن برنامه‌ای کردن حرکت قطارها را یکی از ابزارهای مهم در جهت عملیاتی کردن ظرفیتهای غیرقابل استفاده شبکه ریلی برشمرد و اعلام کرد:‌ با توجه به ظهور ابزارهای جدید، حوزه سیر و حرکت باید در جهت عملیاتی این مساله اقدام کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) احمد خدایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سیر و حرکت با بیان اینکه حوزه سیر و حرکت، حوزه مهم و کلیدی شبکه ریلی است گفت: براساس تکالیف موجود راه آهن واگذاری بخش ناوگان و واگن های باری به بخش خصوصی و استفاده از آنها در شبکه ریلی نیازمند یک مدیریت حاکمیتی قوی است.

وی افزود: معاونت سیر و حرکت حلقه اتصال مدیریت حاکمیتی راه آهن است.

قائم مقام راه آهن در ادامه بحث برنامه‌ای کردن حرکت قطارها را مدنظر قرار داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت غیر قابل استفاده قابل توجهی در شبکه ریلی کشور وجود دارد و برنامه ای کردن حرکت قطارها یکی از ابزارهای مهم در جهت عملیاتی کردن این ظرفیت است.

وی تصریح کرد: با توجه به رشد تکنولوژی و ظهور ابزارهای جدید، حوزه سیر و حرکت باید هرچه سریعتر در جهت عملیاتی شدن بحث برنامه ای کردن حرکت قطارها اقدام کند.

خدایی با اشاره به نیاز اداره کل راه آهن تهران به تغییرات اساسی خاطرنشان کرد: موضوع مهم در این اداره کل بحث سایت ایستگاه راه آهن است که باید تلاش شود تا طرح جامع پیش بینی شده برای آن اجرا شود و این سایت را به یک سایت تخصصی مسافری تبدیل کند.

قائم مقام راه آهن با بیان اینکه در حال حاضر سایت راه آهن تهران پاسخگوی ظرفیت مسافری موجود نیست افزود: برای ساماندهی این سایت باید در راستای ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری های حوزه های تجاری و همچنین انتقال بخش های غیر مسافری در بخش پایانه بازرگانی این سایت حرکت کنیم.

در این مراسم ابراهیم محمدی به سمت مدیر کل سیر و حرکت معرفی شد.

    نظرات