انتشار دومین شماره از ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان

انتشار دومین شماره از ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان

http://www.bananews.irبنانیوز- دومین شماره از ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان با رویکرد مقاوم‌سازی مدارس، منتشر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این شماره از ماهنامه استحکام ساختمان با محوریت موضوع بهسازی لرزه‌ای و مقاوم‌سازی مدارس، با عناوین مقالات زیر منتشر شد:

«بررسی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های مدارس و مراکز آموزشی در زلزله‌های گذشته، قسمت اول: مهندس حسن‌زاده»

«واکاوی نواقص متداول در گزارش‌های مراحل مختلف مقاوم‌سازی ساختمان‌های مدارس کشور: مهندس شابدین»

«الگوریتم اولویت‌بندی پروژه‌های مقاوم‌سازی، تخریب و بازسازی مدارس کشور: دکتر رئیسی»

«مطالعه موردی از مقاوم‌سازی لرزه‌ای یک ساختمان آموزشی: مهندس ملک‌محمد»

«بهسازی سریع ساختمان‌های مصالح بنایی یک طبقه با روش‌های دیوار برشی و شاتکریت پیرامونی: دکتر سروقدمقدم»

«بررسی پارامترهای مؤثر در رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی کوتاه: مهندس محمدی دارانی»

«بازتاب جهانی روند بهسازی لرزه‌ای و مقاوم‌سازی مدارس ایران-گزارشی از پانزدهمین کنفرانس جهانی مهندسی زلزله در کشور پرتغال: دکتر سروقدمقدم»

«مصاحبه با پروفسور ساسان محاسب با موضوع مقایسه‌ای از مقاوم‌سازی لرزه‌ای کشورهای سوئیس و ایران: مهندس اخلاقی»

«سیری در تاریخ و ادبیات ایران و جهان با موضوعیت زلزله، قسمت دوم: دکتر رمضانی»

«Scientific Article: Seismic Retrofitting of Schools in Iran, Dr. Mahdizadeh»

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای مشاهده چکیده مقالات و یا اشتراک ماهنامه و نیز برای ارسال مقالات خود به پایگاه اطلاع رسانی نشریه به آدرس  www.ijbs.info  مراجعه نمایند.

    نظرات