سازمان نظام مهندسی ساختمان دنبال تغییر قانون است

سازمان نظام مهندسی ساختمان دنبال تغییر قانون است

http://www.bananews.ir/سازمان نظام مهندسی ساختمان به دنبال تصویب اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سازمان نظام مهندسی ساختمان گویا به دنبال تصویب اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس است که براساس آن، حوزه اختیارات خود را افزایش دهد و نظارت وزارت راه و شهرسازی را بر این سازمان کمتر می کند.

در واقع، برپایه تغییراتی که سازمان نظام مهندسی در قانون ایجاد می کند این سازمان می تواند در کمیسیون های مختلف مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران، کیسیون ماده ۵ شورای معماری و شهرسازی و در حوزه های مالیاتی حضور داشته باشد که به این وسیله اختیارات سازمان افزایش پیدا می کند.

در اصلاحیه قانون برخی اقدامات مانند تعیین صلاحیت کاردان ها در هر استان و برگزاری آزمون های مربوط به ساختمان تنها از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می گیرد که این می تواند در نهایت دیگر سازمان های مرتبط را به زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی تبدیل کند.

همچنین براساس تغییراتی که به تازگی در شورای مرکزی نظام مهندسی بوجود آمده دوره ریاست سازمان از ۳ سال به ۴ سال افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر این اصلاحیه در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده و به تصویب اولیه رسیده است ضمن آنکه در صحن علنی مجلس طرح یک فوریتی آن به تصویب رسیده و به زودی برای رای قطعی آن در مجلس اقدام خواهد شد.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه این هفته خود به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خواهد پرداخت.

    نظرات