بسیاری از مدیران کشور در معرض فساد هستند

بسیاری از مدیران کشور در معرض فساد هستند

http://www.bananews.ir/رییس دیوان محاسبات کشور با اعلام اینکه به دلیل مشکلات ساختاری و نقص قوانین مدیران زیادی در معرض فساد هستند، از دولت یازدهم خواست، بودجه‌ریزی عملیاتی را که از سال ۸۳ قانون شده، اجرا کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از تسنیم، امین حسین رحیمی افزود: با ریشه‌یابی مفاسد اداری، می‌توان به این نتیجه رسید که مدیران عدم سلامت نداشته، بلکه بسترها آنها را به این سمت سوق می‌دهند. وی اضافه کرد: بحث بودجه‌ریزی متاسفانه در کشور هنوز به صورت مناسب انجام نمی‌شود، چرا که کشور هم اکنون به صورت گران اداره می‌شود و هزینه‌های اضافی در این مسیر صورت می‌گیرد.
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: در سال ۸۲ بودجه کشور حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما در سال ۹۲، بودجه کشور به مرز ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشان از آن دارد که حدود ۵/۷ برابر بودجه کشور در ۱۱ سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
رحیمی اضافه کرد: به صورت تقریبی، هر ساله ۲۲ درصد بودجه کشور افزایش پیدا می‌کند، در حالی که باید در این سال‌ها خصوصی‌سازی در کشور انجام می‌شد و حجم قابل‌توجهی از فعالیت‌های دولت به سمت بخش‌های خصوصی گرایش پیدا می‌کرد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه به صورت کلی ۷۲ درصد بودجه کشور صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود، تصریح کرد: البته در هزینه‌های جاری نیز بیشتر بودجه صرف هزینه پرسنلی کارخانه‌ها می‌شود، در حالی که کمتر از ۲۵ درصد بودجه صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود.
رحیمی با تاکید بر اینکه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی از سال ۸۳ و ۸۴ به صورت یک تکلیف قانونی بوده است، گفت: حتی در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر لزوم اجرای بودجه‌‌ریزی عملیاتی و تکلیف قانونی آن نکات اساسی مطرح شده، اما متاسفانه هنوز چنین امری از سوی دولت اجرایی نشده است.
وی در ادامه به بحث فساد اداری اشاره کرد و آن را به عنوان لایه پنهان در تمام بخش‌ها دانست و گفت: فساد اداری در بانک‌ها می‌تواند به صورت پدیده پولشویی نمود پیدا کند که در همین مسیر سیستم بانکی باید زیرساخت‌های لازم را برای جلوگیری از پدیده پولشویی در دستور کار خود قرار دهد.
رحیمی پولشویی را مصداق یک فساد بزرگ در سیستم اقتصادی کشور دانست و گفت: سیستم بانکی باید از یک نقطه شروع کند و ضمن کنترل‌های داخلی با فساد اداری در بخش‌های زیرمجموعه خود ممانعت کند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی با شناسایی یک تخلف گشایش ال‌سی در سیستم بانکی، توانستیم یک تخلف را شناسایی کنیم که این امر نشان از آن دارد که سیستم بانکی باید تمام تخلفات کوچک و بزرگ خود را زیر نظر گرفته و مانع بروز آنها شود.

    نظرات