کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران/ساخت ۸واحد مسکونی با هر پروانه در تهران

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران/ساخت ۸واحد مسکونی با هر پروانه در تهران

http://www.bananews.ir/بنابر اعلام مرکز آمار ایران صدور پروانه های احداث ساختمان در تهران ۳۰٫۲ درصد و در کل کشور ۳٫۲ درصد در طول یک سال کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کاهش ۸٫۸ درصدی واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۴٫۶ درصدی آن در سایر شهرداری‌های کشور در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ نتیجه آمارگیری مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در سال گذشته است.

ساخت متوسط هشت واحد مسکونی با هر پروانه در تهران

بنا بر این گزارش حدود ۱۹۲ هزار و ۴۳۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۸٫۸درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۸٫۱ واحد بوده است.

همچنین ۲۳ هزار و ۷۵۷ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال گذشته صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن ۲۰٫۲ درصد کاهش نشان می دهد.

 

اما مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر‌شده از سوی شهرداری تهران در سال ۹۱ حدود ۳۲ میلیون مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته بیانگر کاهش ۳٫۸ درصدی است. این در حالی است که متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۳۴۷ مترمربع بوده است.

براین اساس مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان هفت میلیون و ۱۴۳ هزار مترمربع بوده که متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۰۱ مترمربع بوده است.

۵۲ درصد پروانه های ساختمانی تهران برای خانه های بتون آرمه

بر این اساس توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به کار رفته در بنای آنها در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که ۴۷٫۲ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۲٫۷ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن بوده است.

مجوز ساخت برای بیش از ۱۱۷ میلیون متر مربع زمین در شهرهای کشور

بنابر اعلام مرکز آمار ایران در سال گذشته حدود ۷۳۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۴٫۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ۳٫۵ واحد بوده است.

همچنین بیش از ۲۰۶ هزار و ۳۷۰ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ۹۱ صادر شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۳۰٫۲ درصد کاهش یافته است.

مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۹۱با افزایش ۳٫۴ درصد بیش از ۱۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع ومتوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها نیز ۵۶۹ مترمربع بوده است.

در عین حال مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۹۱ حدود ۶۸ میلیون و ۷۶۸ هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته ۸٫۱ درصد کاهش یافته که متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۳۳ مترمربع بوده است.

صدور ۱۷ درصد پروانه های ساخت برای ساختمان های آجری

بر این اساس توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در سال ۹۱ نشان می‌دهد که ۲۹٫۵ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۱٫۹ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۱۷٫۷ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و ۰٫۹ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

در عین حال توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به ک رفته در بنای آنها در سال ۹۱ نشان می‌دهد که ۴۷٫۲ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۲٫۷ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن بوده است.

    نظرات