۵۱۶ شهر ایران بحران آبی دارند / جیره بندی آب در ۴ شهر کوچک

۵۱۶ شهر ایران بحران آبی دارند / جیره بندی آب در ۴ شهر کوچک

http://www.bananews.ir/معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور خبر داد: طی سال‌های اخیر در برخی شهرها کمبود انباشته شده آب داشته‌ایم و اکنون در این شهرها ۵۴ هزار لیتر بر ثانیه کمبود تولید آب داریم و ۵۱۶ شهر ایران دچار تنش آبی هستند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حمید رضا تشیعی در حاشیه نمایشگاه‌ بین‌المللی آب و برق با تاکید بر اینکه امسال وارد سیزدهمین سال خشکسالی در کشور شدیم و تغییرات اقلیمی سبب شده بسیاری از منابع آب کشور از این خشکسالی متاثر شوند، گفت: به دلیل این پدیده حدود ۹۸۰۰ لیتر بر ثانیه در بخش شهری و ۵۴۰۰ لیتر بر ثانیه در بخش روستایی کاهش تولید آب داشته‌ایم.

وی با بیان این که در تابستان گذشته در شهرهای بزرگ به رغم کاهش روان آبها قطع آب و جیره بندی در شهرهای بزرگ نداشتیم، از تشکیل ستاد بحران خشکسالی در آب و فاضلاب کشور خبر داد و افزود: شرکت‌های آب و فاضلاب مکلف به تنظیم برنامه کوتاه مدت برای گذار از وضعیت کم آبی هستند.

معاون نظارت و بهره برداری آبفای کشور تاکید کرد: شهرهای تهران، همدان، مشهد، اصفهان، شیراز، اراک، یزد، قم، زاهدان و ایلام شهرهایی هستند که با تنش آبی روبه رو بوده و باید مدیریت تقاضای آب داشته باشند؛ اکنون در چهار شهر- روستا در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و گیلان نوبت بندی آب اجرا می‌شود اما در شهرهای بزرگ این برنامه اجرا نمی شود.

    نظرات