جرای مطالعات فاز دوم سامانه تله متری شبکه توزیع آب کرمانشاه

جرای مطالعات فاز دوم سامانه تله متری شبکه توزیع آب کرمانشاه

http://www.bananews.ir/مطالعات سیستم تله متری ۱۴۰ حلقه چاه و شبکه توزیع آب شهر کرمانشاه در دست اقدام است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) روابط عمومی شرکت آبفای استان کرمانشاه، رییس گروه انرژی در خصوص پروژه تله متری و کنترل از راه دور اظهار کرد: استان کرمانشاه از استان‌های مهم کشور است و لزوم کنترل از راه دور تاسیسات این منطقه همیشه احساس می‌شد که به این منظور پروژه تله متری در تاسیسات این استان با هدف کنترل و راهبری تاسیسات آبرسانی با تجهیزاتی همچون، ابزار دقیق، تجهیزات مخابراتی و کنترلی در ۱۷ نقطه از تاسیسات آبرسانی منطقه اجرا شد.
مهندس شهلائی با اشاره به مزایای بهره‌برداری از این طرح گفت: از مزایای استفاده از سیستم تله‌متری، اندازه گیری و کنترل پارامترهای کمی از قبیل میزان آب مخازن، دبی ورودی و خروجی مخازن، میزان برق مصرفی ایستگاهای پمپاژ، میزان پمپاژ و پارامترهای کیفی شامل اندازه PH ، کلر باقیمانده، کدورت، هدایت الکتریکی و غیره می باشد که با استقرار این سیستم مدیریت تاسیسات آبرسانی ارتقا یافته و آسان‌تر شده و همچنین در کاهش هزینه‌ها بسیار سودمند خواهد بود. وی افزود: این تجهیزات از سرریز آب مخازن جلوگیری می‌کنند که این امر باعث کاهش برق مصرفی ایستگاه پمپاژ و نهایتا بهره‌وری بیشتر از تجهیزات و تاسیسات آبرسانی می‌شود.

    نظرات