سالمی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی شد

سالمی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی شد

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی در حکمی، محمود سالمی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در ابلاغ عباس آخوندی به محمود سالمی، مدیرکل دفتر ایمنی حمل و نقل این وزارتخانه، آمده است: به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل منصوب می‌شوید.

وزیر راه و شهرسازی در حکم خود خطاب به سالمی آورده است : مسئولیت دبیری کمیسیون ایمنی راه‌ها و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری و دبیر شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل تا تعیین معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل به عهده جنابعالی است.

اهم مشاغل و مسئولیتها از آغاز همکاری در وزارت راه و ترابری از سال ۱۳۶۱ تاکنون:

کارشناس و دبیر کمیته هماهنگی امور حمل ونقل کشور

مشاور شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی

مسئول هسته پیگیری فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت در بخش حمل و نقل

مسئول تدوین الگوهای بهینه بخش حمل ونقل

عضو هیات مدیره شرکت حمل و نقل گسترش صنایع

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

دبیر کارگروه پیشبرد بهره وری در بخش حمل ونقل

مسئول پیگیری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در وزارت راه و ترابری

نماینده وزارتخانه در شورایعالی رقابت

نماینده ستاد وزارتخانه در کارگروه توسعه ترانزیت

نماینده وزارت راه و ترابری در کارگروه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی

مجری تدوین برنامه های چهارم و پنجم توسعه حمل و نقل کشور

مدیر کل دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور

مشاور معاونت برنامه ریزی وا قتصاد حمل و نقل

مجری طرح هدفمندسازی یارانه ها در بخش حمل و نقل

مدیر کل دفتر ایمنی حمل و نقل و دبیرخانه شورایعالی ترابری شورایعالی فنی و کمیسیون ایمنی راهها

مهر

    نظرات