اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اولین  همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار  ۸ اسفند ماه ۱۳۹۲ توسط انجمن محیط زیست کومش و با همکاری دانشگاه صنعت هوایی و قطب برنامه ریزی و توسعه پایدار دانشگاه تهران  در دانشکده صنعت هوایی برگزار می شود.

از کلیه پژوهشگران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات ارزشمند خود حداکثر تا ۱۰ دی ماه با توجه به موضوعات و محورهای ذیل اقدام نمایند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و شرایط شرکت و ارسال مقالات به اطلاعات کامل کنفرانس مراجعه و یا با دبیرخانه همایش ارتباط برقرار نمایند.

 محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

محورهای جغرافیایی

 •  جغرافیا ، آمایش سرزمین

 • جغرافیا و فضای سبز شهری

 • جغرافیا ومدیریت بحران

 • جغرافیا و محیط زیست

 • جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی

 • جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها

 • و...

شهرسازی و توسعه شهری پایدار

 • بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

 • معماری ، شهرسازی و توسعه پایدار

 • محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

 • تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

 • کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

 • و...

معماری و توسعه پایدار

 • معماری،زیبایی شناسی وهویت شهری

 • روشها ، فناوریها و انرژی های نو در در معماری

 • معماری ومحیط زیست

 • معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

 • المان های شهری

 • معماری و نانو

 • و...

محورهای حمل و نقل

 • چالش های حمل ونقل عمومی در ایران

 • کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی حمل ونقل

 • سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک وحمل ونقل

 • شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری

 • جایگاه فرودگاه وحمل ونقل هوایی در توسعه پایدار

 • مکان یابی وامکان سنجی ایجاد سیستم های حمل ونقل عمومی

 • و...

محیط زیست و منابع طبیعی

 • محیط زیست و انواع آلودگی ها

 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

 • برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

 • جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار

 • کشاورزی ومحیط زیست پایدار

 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

 • و...

مدیریت و برنامه ریزی شهری

 • مدیریت پروژه های شهری

 • گردشگری شهری

 • حقوق شهروندی

 • فرهنگ شهر نشینی

 • شهروند و حقوق شهروندی

 • نماهای شهری

 • و...

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات