۵ اقدام ویژه در مهار بحران آب

۵ اقدام ویژه در مهار بحران آب

http://www.bananews.ir/چیت چیان با اشاره به اقدامات ضروری برای پیشگیری از بروز بحران آب اشاره و خاطرنشان کرد: کنترل ورود فاضلاب خام به محیط های پذیرنده در تمامی بخش ها از کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی در کنار مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش های کشاورزی و شرب از اولویت های جلوگیری از بحران آب در کشور است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) وزیر نیرو با برشمردن اولویت‌هایی از جمله مدیریت تقاضای آب و جلوگیری از ادامه روند کاهش آب تالاب‌ها و دریاچه ها به عنوان اقدامات ضروری در مهار بحران آب در کشور، گفت: اصلاح قیمت آب و کاهش شکاف بین هزینه تمام شده و نرخ فروش آب، موضوعی است که باید اتفاق بیافتد.

حمید چیت چیان در گفتگو با مهر مهمترین اقدامی که بیشترین تاثیر در مدیریت مصرف آب دارد را اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب دانست و گفت: شکاف بین نرخ فروش آب و هزینه تمام شده باید کاهش یابد و در این زمینه باید اقدامات موثری انجام شود.

وزیر نیرو اظهارداشت: حل مشکل محدودیت منابع مالی در بخش آب به سهولت و دسترسی بخش برق نیست. در حال حاضر، کشورهای مختلف صنعتی و در حال توسعه به دلایل زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی منابع مالی قابل توجهی را در بخش آب هزینه می کنند.

چیت چیان با اشاره به اقدامات ضروری برای پیشگیری از بروز بحران آب اشاره و خاطرنشان کرد: کنترل ورود فاضلاب خام به محیط های پذیرنده در تمامی بخش ها از کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی در کنار مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش های کشاورزی و شرب از اولویت های جلوگیری از بحران آب در کشور است.

وی ادامه داد: همچنین مدیریت حوضه های منابع آب، اولویت اجرای طرح های منابع آب مشترک و تغییر در روند کاهش آب تالاب ها و دریاچه ها به همراه اقداما برای احیای آنها؛ از دیگر اولویت هایی است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر نیرو همچنین درباره آبرسانی به شهرهای بزرگ کشور گفت: در این زمینه طی سال های گذشته اقداماتی صورت گرفته از جمله در شهرهایی مانند اهواز و شیراز، برخی مناطق خوزستان، زاهدان، تبریز و تهران که البته با کاهش منابع آب، این شهرها ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند که در این زمینه وزارت نیرو، برای جلوگیری از مشکلات آبی در این مناطق توجهات ویژه ای را در دستور کار قرار داده است.

    نظرات