تسویه بدهی شهرداری تهران با «متمم ۹۲»

تسویه بدهی شهرداری تهران با «متمم ۹۲»

http://www.bananews.ir/تعیین تکلیف لایحه متمم بودجه سال ۹۲ شهرداری به کمیسیون تلفیق شورا واگذار شد. دور اول بررسی متمم بودجه شهرداری تهران روز گذشته در جلسه غیرعلنی شورای شهر در حالی برگزار شد که اعضای شورا به دلیل ابهامات موجود در نحوه تنظیم متمم پیشنهادهایی را به شهرداری تهران ارائه کردند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس پیشنهاد اعضای شورا در صورت تصویب متمم، اولویت شهرداری پرداخت دیون مردم قرار می‌گیرد، این در حالی است که شهرداری اولویت خود را در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرده بود. به گزارش سایت شورای شهر تهران در این جلسه علیرضا دبیر به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه رقم متمم پیشنهادی را سه هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: براساس اطلاعات ماهانه از میزان درآمدهای هشت ماهه سال ۹۲، شهرداری تا پایان آذر ماه، حدود ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است که به درآمد مصوب در بودجه سال ۹۲ که حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، خواهد رسید. او تصریح کرد: کمیسیون بودجه شورا بعد از بررسی‌های مکرر به رقم ۳ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان متمم بودجه برای سال ۹۲ رسیده است. در جریان بررسی متمم بودجه برخی از اعضا درخواست روشن شدن چگونگی افزایش درآمدها در قالب درآمدهای نقدی و غیرنقدی و هزینه‌کرد این درآمدها را داشتند. احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران شورا گفت: بر اساس اطلاعات موجود دیون شهرداری به مردم بیش از یک هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به درآمد حاصله تا پایان سال شهرداری تهران پرداخت دیون مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. به این ترتیب اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که لایحه متمم بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد که این پیشنهاد به تصویب رسید.

    نظرات