استفاده از الگوهای پیشنهادی کارگران در شیوه جدید دستمزد

استفاده از الگوهای پیشنهادی کارگران در شیوه جدید دستمزد

http://www.bananews.ir/سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از الگوهای پیشنهادی گروههای کارگری در تعیین دستمزد، گفت: مدل جدید تعیین دستمزد از همان ابتدا با نظر شرکای اجتماعی طراحی و تدوین شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هادی ابوی درباره تفاوت شیوه تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران به ایسنا، گفت:‌ آنچه معاونت روابط کار در نظر دارند تهیه و تدوین یک الگوی منطقی و کارآمد با تکیه بر سه جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات و تجربیات شرکای اجتماعی است که قطعا مورد تایید ما نیز هست.

وی ادامه داد: وقتی که این الگو از ارتقای کرامت انسانی کارگران، افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر کارفرمایان تبعیت می‌کند یعنی اینکه پیشنهادات و نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در آن دیده شده است.

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در عین حال از معاونت روابط کار خواست تا از ابتدای طراحی این مدل، همه شرکای اجتماعی دعوت شوند و از الگوهای پیشنهادی و نقطه نظرات گروههای کارگری و کارفرمایی در جریان تدوین طرح استفاده شود.

به اعتقاد ابوی شیوه جدید تعین دستمزد نیازمند همراهی همه شرکای اجتماعی است لذا اینکه طرح را از قبل آماده و به شورای عالی کار ارسال کنند تا در نهایت گروههای کارگری و کارفرمایی تصمیم بگیرند که بپذیرند یا رد کنند، چندان مطلوب نیست.

وی در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه شورای عالی کار موظف است ماهانه تشکیل جلسه بدهد، از معاونت روابط کار خواست تا این خواسته مشروع و قانونی کارگران را عملی کند.

این فعال کارگری، دیدگاه معاون جدید روابط کار را علمی‌ و مثبت‌ توصیف کرد و گفت: جامعه کارگری نسبت به برنامه‌های ایشان و دیدگاه کارآمدی که دارند خوشبین است و امیدواریم که ایشان نیز هر طرحی که برای بهبود معیشت کارگران و تعیین دستمزد منطقی دنبال می‌کند با رویکرد سه جانبه‌گرایی،‌ رعایت حقوق طرفین و دعوت همه شرکای اجتماعی باشد تا به ارائه طرحی پخته، جامع و کارشناسی شده منجر شود.

    نظرات