بافت فرسوده مشهد جان می‌گیرد

بافت فرسوده مشهد جان می‌گیرد

http://www.bananews.ir/معاون اقتصادی شهرداری مشهد گفت: ۴۶۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده شهر مشهد برای مناطق ثامن، آبکوه و حر‌عاملی به فروش رسید.رئیسیون افزود: در سال۹۰، پنج‌‌‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای نوسازی بافت فرسوده این مناطق منتشر شد، با این حال مبلغ ۴۶۰۰‌ میلیارد ریال از این اوراق باقی مانده بود که معاونت اقتصادی شهرداری مشهد توانست این اوراق را با مشارکت بانک تجارت به فروش برساند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) وی بیان کرد: از این مبلغ۱۷۰۰میلیارد ریال مربوط به منطقه ثامن و ۱۸۰۰میلیارد ریال مربوط به بافت فرسوده حر عاملی است.معاون اقتصادی شهرداری مشهد با اشاره به مزایای فروش این اوراق گفت: احیا و نو‌سازی بافت‌های فرسوده با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مردمی امکان‌پذیر است که به این منظور شهرداری‌ مشهد به فروش اوراق مشارکت پرداخت.وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای مساحت بافت‌های فرسوده در شهر مشهد‌، شورای اسلامی شهر و شهرداری سعی دارند با تمهیدات و راهکارهای مختلف، مشارکت عمومی را در نوسازی بافت‌های فرسوده افزایش دهند.

 

    نظرات