وزارت مسکن به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یارانه نمی‌دهد

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به اینکه وزارت مسکن اجازه افزایش قیمت در مسکن را نمی دهد، گفت: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی از وزارت صنایع یارانه دریافت می‌کنند و وزارت مسکن به آنان یارانه نمی‌دهد.فاطمی عقدا در گفتگو با مهر با اشاره به خط اعتباری که وزارت مسکن درزمان اجرای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است، اظهار داشت: ۸۰ درصد هزینه های مسکن مهر توسط دولت تامین می شود و در برنامه های وزارت مسکن آمده است تا با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمتها افزایش نیابد.

وی افزود: وزارت مسکن برنامه هایی برای افزایش دامنه حمایت از تولید کنندگان مسکن در نظر دارد تا به هیچ عنوان ساخت مسکن مهر تحت تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت مواجه نشود.

رئیس سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن تصریح کرد: اجرای هدفمندی یارانه ها می تواند با کاهش هزینه ها در ساخت مسکن از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند، زیرا هم اکنون برای ساخت یک زمین نهایت هزینه ها را در نظر می گیرند.

فاطمی عقدا افزود: متاسفانه مهندسان ناظر در ساخت و ساز هزینه های آماده سازی زمین را بیشتر از میزان واقعی اعلام می کنند که اگر این فرهنگ نادرست از جامعه مهندسان حذف شود هزینه ها به میزان بالایی کاهش می یابد.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی خاطرنشان کرد: معماری ساختمانها و انتخاب بهینه مصالح ساختمانی نیز تاثیر زیادی در کاهش هزینه ها دارد که در کل تمامی این ویژگی ها می تواند در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها از افزایش قیمت جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه سازنده های بخش مسکن از سالجاری کاهش هزینه ها را اعمال کرده اند، گفت: در گذشته ساخت هر متر زمین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه داشت اما هم اکنون با متری ۳۰۰ هزار تومان ساختمان ها ساخته می شود که نشانگر تطبیق سازنده ها با شرایط جامعه است.

    نظرات