پروژه‌های افتتاحی در مسکن‌مهر کار وزارت‌تعاون است

پروژه‌های افتتاحی در مسکن‌مهر کار وزارت‌تعاون است

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)www.BanaNews.irمدیر پروژه‌های مسکن‌مهر در وزارت تعاون به خبرگزاری‌فارس گفت: طبق برآوردهای صورت‌گرفته، از بدو اجرای طرح مسکن مهر تا شهریورماه سال آتی هر پروژه‌ای که در قالب مسکن مهر مورد بهره‌برداری قرار گیرد، ماحصل فعالیت تشکل‌های تعاونی و تلاش بخش تعاون است.

 

    نظرات