جرم با مجازات در تخلفات ساختمانی برابر می‌شود

جرم با مجازات در تخلفات ساختمانی برابر می‌شود

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز ؛ مدیر کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران از تغییر روند برخورد با تخلفات ساختمانی از این پس خبر داد و گفت: برقراری تساوی بین جرم و مجازات در تخلفات ساختمانی و همچنین تاکید بر شناسایی متخلفان دو اولویت کاری کمیسیون در این دوره خواهد بود. به گفته محمدموسوی مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به هیچ عنوان نباید از متخلفان ساختمانی چشمپوشی کرد، چرا که گاهی توجه نکردن به تخلفی کوچک، آنقدر آن را بزرگ می‌کند که ناخواسته ارگان‌های مختلف برای برخورد با آن تخلف درگیر می‌شوند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این در حالی است که پیش از این میان میزان بزرگی یک تخلف ساختمانی با نوع مجازات درنظر گرفته شده برای آن تناسبی دیده نمی‌شد. پیش از این در مواردی از تخلفات فقط به اخذ جریمه از متخلف ساختمانی کفایت می‌شد.

    نظرات