بودجه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی مترو برای کاهش آلودگی هوای تهران

بودجه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی مترو برای کاهش آلودگی هوای تهران

http://www.bananews.ir/معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری شهرداری تهران از ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ شهرداری در مهلت مقرر قانونی خبر داد.
به گزارش بنانیوز ؛ محمود صلاحی معاون شهردار تهران با اشاره به ویژگی متمایز بودجه سال ۹۳ اظهار کرد: بودجه امسال نسبت به بودجه مصوب سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به بودجه مصوب و متمم همان سال، ۹درصد افزایش داشته است. ۵/۶۶ درصد از هزینه‌ها ومصارف به بودجه سرمایه‌ای و ۵/۳۳ درصد به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص دارد.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری اظهار کرد: «۴۳ درصد از بودجه پیشنهادی مربوط به ماموریت حمل و نقل و ترافیک است و بودجه ماموریت‌های اجتماعی-فرهنگی و خدمات شهری، ۸۱/۲۷ درصد نسبت به بودجه سال جاری افزایش یافته است. همچنین به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا، ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال از بودجه به توسعه مترو اختصاص دارد.» او رشد ۶۹ درصدی اعتبارات مناطق ۲۲گانه نسبت به بودجه مصوب سال ۹۲ را گامی در جهت تقویت رویکرد تمرکززدایی برشمرد.

    نظرات