کارون در آستانه خشک شدن

کارون در آستانه خشک شدن

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز ؛ حجم آب رود کارون، پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران که در سال‌های اخیر به رگ حیاتی خوزستان تبدیل شده، به ‌شدت کاهش یافته است تا جایی که در بیشتر نقاط رودخانه می‌توان به راحتی راه رفت. مساله انتقال آب کارون به خارج از استان هم، کم‌آبی بیشتر و چه‌بسا خشکی آن را به همراه خواهد داشت.

    نظرات