وقتی برق از گدازه های داغ آتشفشانی تولید می‌‌شود

وقتی برق از گدازه های داغ آتشفشانی تولید می‌‌شود

http://www.bananews.ir/این روزها که محققان در تلاش برای تولید انرژی پاک و پایدار از خورشید، باد و آب هستند، دانشمندان به طور تصادفی به منبع دیگری برای کسب انرژی برخورد کردند که آنهم گدازه های مذاب زیر زمینی است.

به گزارش بنانیوز ؛ برخورد تصادفی دانشمندان در ایسلند با گدازه های مذاب، احتمالاتی را برای مهار گرمای زیر سطحی به منظور تولید برق فراهم آورد.

دانش پژوهان پروژه چاه زمین گرمایی در ایسلند، چند سال پیش به طور تصادفی به ماگما برخورد کردند - سنگ مذابی که از آتشفشانها جریان می یابد و به مدت دو سال بخار فوق العاده داغی به بیرون متساطع می کرد.

دانشمندان امیدوارند بتوانند این بخار بسیار داغ را برای تولید برق مهار کنند.

در پروژه حفاری عمیق ایسلند (IDDP) میله های حفاری تا عمق ۵ کیلومتری به زمین فرستاده می شود تا بتواند گرمای سنگ بستر آتشفشانی که در اعماق ایسلند قرار دارد را مهار کند.

اما در سال ۲۰۰۹ وقتی عمق این چاه در کرافلا واقع در شمال شرق ایسلند به ۲ هزار و ۱۰۰ متری رسید دانشمندان به طور غیر منتظره به حباب گدازه ای برخورد کردند که از لایه زیرین پوسته درحال ورود به پوسته خارجی زمین بود؛ حبابی که دمای آن به ۹۰۰ تا یکهزار درجه سلیسیوس می رسید.

"ویلفرد الدرز" استاد بازنشسته زمین شناسی دانشگاه کالیفرنیا ریورساید، می گوید: حفاری در گدازه بسیار به ندرت روی داده و این فقط دومین نمونه شناخته شده در کل دنیاست.

وی افزود : این امر می تواند به انقلابی در اثربخشی انرژی پروژه های زمین گرمایی دما بالا در آینده باشد.

بخار داغ شده توسط گدازه می تواند ۳۶ مگاوات انرژی برق تولید کند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Geothermics منتشر شده است.

    نظرات