بازرسی خلبانان سازمان هواپیمایی از عملکرد خدمه در طول پرواز

بازرسی خلبانان سازمان هواپیمایی از عملکرد خدمه در طول پرواز

http://www.bananews.ir/مدیرکل عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از این پس خلبانان سازمان هواپیمایی کشوری در طول مسیر پروازی، بر عملکرد خدمه پرواز نظارت می کنند.

به گزارش بنانیوز ؛ خلبان سید مهدی احمدی موسوی اظهارداشت: با توجه به نقش نظارتی سازمان بر نحوه پرواز هواپیماهای شرکتهای داخلی، دستورالعمل بازرسی در مسیر(CAD6306) برای اولین بار توسط خلبانان این سازمان به مرحله اجرا درآمد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بازرسی به صورت زمینی و قبل از پرواز صورت می گرفت اما با صدور دستورالعمل جدید، خلبانان دفتر عملیات پرواز با حضور در واحد دیسپچ شرکت هواپیمایی به همراه خدمه پرواز کارخود را شروع می کنند.

مدیرکل عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری افزود: وظیفه اصلی بازرس ارزیابی طرزکار و صلاحیت کلی خدمه پرواز است و سپس بازرس به همراه خدمه پرواز وارد هواپیما شده و بر نحوه انجام چکهای قبل از پرواز مطابق دستورالعملهای کارخانه سازنده (FCOM) نظارت می کند.

وی تصریح کرد: خلبانان سازمان هواپیمایی کشوری از رعایت تمامی جوانب عملیاتی مطابق با دستورات مقررتوسط شرکت هواپیمایی که قبلا مورد تائید سازمان واقع شده اند اطمینان می یابند.

احمدی موسوی یادآورشد: در طول پرواز از تجهیزات اضطراری هواپیما و دستورالعملهای کلی کابین مسافر شامل تمهیدات لازم در منطقه آشپزخانه هواپیما و نحوه استفاده از صندلی های مهمانداران، تجهیزات سرویس دهی و طرز چیدمان بارحمل شده توسط مسافر، نحوه سرویس دهی و مراقبت ازمسافران، کنترل علایم و دستورات شامل بسته بودن کمربندها، نکشیدن سیگار و علائم خروج اضطراری بازدید و مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی گفت: همچنین اگر رفتار خدمه پرواز بیانگرآنست که ایشان دچار شک و تردید شده و یا با محدودیتهای هواپیما، دستورالعمهای عملیاتی، سیستمها یا تجهیزات هواپیما و نحوه استفاده ازآنها و یا چک لیستهای عادی و اضطراری آشنایی و آگاهی کامل ندارد بدون تداخل درانجام کار و وظایف ایشان پس ازاتمام پرواز نسبت به توجیهات وارائه توضیحات لازم اقدام می کنند.

احمدی موسوی ابرازداشت: خلبانان این سازمان درطول پرواز کلیه مکالمات را بررسی و نحوه سرویس دهی واحدهای مراقبت پرواز و سایر ارگا نهای ذیربط را ارزیابی کرده و در صورت مشاهده هر نوع کاستی که بتواند ایمنی پرواز را به مخاطره اندازد مراتب را سریعا به مقامات ذیربط گزارش می کند.

در پایان پرواز، بازرس نتیجه حاصله از بازرسی خودرا با تکمیل کردن چک لیست مربوطه به اطلاع خلبان فرمانده هواپیما رسانده و پس از مراجعت به دفتر یافته های بازرسی به شرکت هواپیمایی مربوطه ارسال می شود تا واحدهای ذیربط در شرکت به رفع نواقص بپردازند.

    نظرات