حجم آب موجود در سدهای کشور ۱۱ درصد کاهش یافت

حجم آب موجود در سدهای کشور ۱۱ درصد کاهش یافت

http://www.bananews.ir/حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز ؛ حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم اکنون ۱۹ میلیارد و ۹۷۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۲) تاکنون، با ۲۵ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۲) تاکنون، هشت میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان هشت میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، دو درصد افزایش نشان می دهد.

هم اکنون ۴۲ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷٫۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

    نظرات