همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری برگزار می شود

همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری برگزار می شود

http://www.bananews.ir/بنانیوز- همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ توسط مرکز آموزشی علمی-کاربردی شهرداری کرج و دفتر معماری دید و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز ؛ معماری بازتابی از اندیشه‌ انسان در رابطه با محیط است که از فرهنگ جامعه‌ای که در آن شکل گرفته، منبعث می‌شود. از اینرو الگوی معماری هر دوره با حوادث و تغیراتی که در سایر ساحت‌های زندگی و هنر به وقوع می‌پیوندد، تغییر می‌کند. نمی‌توان از نظر دور داشت هر اقدامی که برای تغییر محیط صورت می‌گیرد علاوه بر تاثیرات کالبدی و عینی، باعث تغییر در رفتار، آداب و در نتیجه فرهنگ استفاده‌کنندگان آن فضا خواهد شد. تحولات.دوران جدید، موجب دگرگونی‌هایی بسیاری در میان جلوه‌های زندگی جامعه شده است. در این دوران معماری سنتی به علت سرعت بسیار زیاد تحولات، فرصت تطابق با فرهنگ جدید را پیدا نکرد. در اثر رشد سریع جمعیت شهری چند دهه گذشته این گسست خود را بیش از پیش نشان داده است و ادعایی گزافه نیست که این گسست امروزه بدل به بزرگترین آسیب معماری و شهرسازی کشور شده و چاره‌جویی صاحب‌نظران و اندیشمندان در این حوزه بسیار ضروری به نظر می‌رسد. همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری با توجه به نقش موثر مدیران شهری در احیای فرهنگ و معماری ایرانی-اسلامی و برای یافتن راهکارهایی جهت تخفیف گسست مورد اشاره همچنین هت کاهش پیامدهای منفی آن، بستری را برای حضور و رائه نظرات صاحبان اندیشه، متخصصین، اساتید دانشگاه، مدیران، برنامه‌ریزان شهری، مهندسین و دانشجویان فراهم نموده است.

محورهای همایش:

 معماری، آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی  و مدیریت شهری
- سکونتگاه‌های غیر رسمی، چالش‌های فرهنگی و راهکارهای کالبدی و غیرکالبدی
-  ناهنجاری‌های فرهنگی، کجروی‌های اجتماعی و آسیب‌های شهری
- آلودگی‌های شهری، امنیت روانی و اجتماعی در شهرها

پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری
- ضرورت توجه به فرهنگ در معماری و شهرسازی و ارائه مبانی نظری و شاخص‌های آن
- ارتباط دوسویه معماری و فرهنگ و نقش آن رفتارهای اجتماعی
- شناخت الگوهای پایداری فرهنگی در معماری و شهرسازی سنتی ایران
- پیوست فرهنگی و طرحهای معماری و شهری

اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی
- اخلاق حرفه‌ای در معماری و شهرسازی
- نقش فرهنگ، اجتماع و هویت در آموزش معماری
- روش‌های آموزشی نوین در معماری و شهرسازی‌
- ارتباط دوسویه آموزش و مدیریت شهری

مرمت، احیا بناهای تاریخی، نوسازی و هویت شهری
- بافت‌های تاریخی و بهسازی آثار تاریخی
- مشکلات و روش‌های احیای بافت‌های فرسوده شهری
- بررسی تجارب موفق بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی در ایران و جهان

معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی
- الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامی
- هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران
- بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری
- نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی و معماری ایران
- نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری معماری و شهرسازی و معماری ایران

 

معماری،  شهرسازی و توسعه پایدار
- ارتباط معماری و توسعه پایدار
- نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار
- شناخت شاخص‌ها، سیاست‌ها، موانع و محدودیت‌های توسعه شهری پایدار
- حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
- معماری پایدار و الگوهای توسعه آن 

نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری
- نقش شهرسازی و معماری نوین در صرفه جویی در مصرف انرژی
- ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
- کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری
- تبیین نقش انرژی و اقلیم در شکل‌دهی به فضای معماری و فضای شهری ایران

مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری
- اقتصاد شهری و حقوق محیط زیست
- کاربری زمین، توسعه فضای شهری و اقتصاد شهری
-  مدیریت مالی و نگرش درآمدزایی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری
- جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
- اقتصاد غیر رسمی و توسعه شهری
- راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در شهرها

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی
- کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری
- راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها
- نقش معماری در مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی

گردشگری و مدیریت شهری
- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
- نقش گردشگری در اقتصاد شهری
- نقش معماری در توسعه گردشگری
- اوقات فراغت، جوانان و گردشگری شهری

جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی
- ارتباط شهروند، حقوق شهروندی و مدیریت شهری
- نیازهای فرهنگی و زندگی شهری، همبستگی اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌پذیری
- روانشناسی محیطی و تعامل در فضای شهری
- نماهای ساختمانی، هویت شهری و جنبه‌های زیباشناختی
- سرمایه اجتماعی در شهرها

کسب اطلاعات بیشتر

    نظرات