سهم هر تهرانی از بودجه شهرداری

سهم هر تهرانی از بودجه شهرداری

http://www.bananews.ir/با تصویب نهایی رقم بودجه سال۹۳ شهرداری تهران در جلسه دیروز شورای‌شهر و مبلغی که اعضای شورا پیش‌از تصویب بودجه، به عدد پیشنهادی لایحه بودجه اضافه کردند، مقرر شد: شهرداری تهران در سال آینده به ازای هر نفر ساکن پایتخت، یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از منابع تحت اختیار خود، درآمد کسب کند و به همین میزان، برای اداره و نگهداشت شهر هزینه کند.
به گزارش بنانیوز ؛ بودجه سال۹۳ شهرداری‌تهران دیروز با ارزش ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان به تصویب شورا رسید که این رقم در مقایسه با جمعیت ۸ میلیون و ۴۳۰ هزار نفری شهر تهران نشان می‌دهد: سرانه بودجه شهرداری پایتخت به ازای هر نفر ساکن پایتخت معادل ۹/ ۱ میلیون تومان و به ازای هر خانوار – با بُعد ۴نفر- معادل ۷میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
به بیان دیگر، هزینه‌- درآمد شهرداری‌تهران در سال آینده به گونه‌ای است که گویی، هر خانوار تهرانی در یک‌سال ۷میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای شهرداری هزینه دارد!
سال۸۹ رئیس‌جمهور وقت، در یک سخنرانی که با موضوع انتقاد از وضعیت شهرسازی کلان‌شهرها و گلایه از رشد عمودی تهران انجام می‌داد، با اعلام اینکه سرانه بودجه شهرداری در تهران به ازای هر نفر ساکن پایتخت، یک میلیون تومان است –در سال۸۹ جمعیت تهران حدود ۵/۷میلیون نفر و بودجه شهرداری ۷۴۰۰ میلیارد تومان بود- این رقم را فراتر از نرخ طبیعی اعلام کرده بود. امروز اما سرانه و سقف بودجه شهرداری تهران نسبت به سال۸۹، به ترتیب ۹۰درصد و ۱۱۳درصد افزایش پیدا کرده که البته علت تفاوت این دو نرخ رشد به تفاوت در نرخ رشد جمعیت تهران و سرعت رشد بودجه برمی‌گردد.
در جلسه غیرعلنی روز گذشته شورای‌شهر که ابتدا شهردار در آن حضور نداشت اما با تذکر آیین‌نامه‌ای اعضا، وارد جلسه شد، به نوعی از «بودجه‌سایه» در داخل بودجه سالانه شهرداری تهران که همه ساله تحت عنوان «تبصره‌های بودجه» لحاظ می‌شود، انتقاد شد.
در بودجه سال آینده شهرداری تهران، ۱۳۰۰ میلیارد تومان در قالب یکسری تبصره‌‌، قید شده که بخشی‌ از آنها درآمد و بخشی هم بار هزینه‌ای برای شهرداری ایجاد می‌کند؛ درحالی که ریالی از این تبصره‌ها در اصل بودجه ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیاردتومانی لحاظ نشده است.
از طرفی، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد اصل بودجه، در قالب اخذ وام از بانک‌ها پیش‌بینی شده است که شورای‌شهر در جلسه دیروز، این رقم را چون نقد نیست، حائز محاسبه در بودجه شهرداری ندانست.
اعضای شورا اعلام کردند: قیدنشدن ارقام تبصر‌ه‌ها در عدد نهایی بودجه و لحاظ شدن مبلغ وام‌ها در این عدد، باعث اختلاف در خروجی درآمدها و هزینه‌ها خواهد شد.
در پایان جلسه دیروز شورا، بدون اصلاح این دو موضوع، درآمد بودجه۹۳ شهرداری‌تهران معادل ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان به‌صورت ۵۰درصد نقد و ۵۰درصد غیرنقد –تهاتر دارایی‌های شهرداری و مجوزهای نقدشونده با طلب طلبکاران- به تصویب نهایی رسید.

    نظرات